Oskrba s pitno vodo

Skrbimo, da v vaš dom priteče voda izpod Alp.

O OSKRBI S PITNO VODO

Upravljamo z več kot 160 km primarnega in sekundarnega javnega vodovodnega omrežja v občini Kamnik. Z rednim vzdrževanjem omrežja, objektov in naprav skrbimo, da čista pitna voda iz zajetij neokrnjene narave priteče v vaš dom. Za kvalitetno in ažurno vzdrževanje je pomembno, da se redno izvaja nadzor nad slehernim vodovodnim sistemom. Vodovodni sistemi se nadzorujemo preko daljinskega nadzora in osebno preko obiska ter pregleda objektov in naprav s strani nadzornikov. Nadzorniki skladno z načrtom HACCP pregledujejo vse objekte za oskrbo s pitno vodo. Sistem nadzora omogoča stalen pregled nad dogajanjem na vodovodnem omrežju in tudi čim prejšnja popravila v primeru okvar. Omeniti pa je potrebno, da je nepogrešljiva prav komunikacija oziroma obveščanje s strani naših uporabnikov, ki nam nemalokrat olajšajo dolgo in zapleteno odkrivanje okvar. Vzdrževanje vodovodnega sistema ima velik pomen pri zagotavljanju kakovostne pitne vode. Intenzivno odpravljanje napaksanacijska in redna vzdrževalna dela, so pomembni ukrepi za zagotavljanje in ohranjanje kakovostne pitne vode in preprečevanje daljših motenj pri oskrbi z vodo.

NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V LETU 2021

Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 96/06, 25/09, 74/15, 51/17) in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje vas bomo v prihodnjem letu obveščali na naslednje načine:

VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČINI OBVEŠČANJA

 

Vzrok neskladnosti pitne je hišno vodovodno omrežje

9. člen Pravilnika o pitni vodi

Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 7 dneh

1.        Osebno (telefonsko, po E-pošti)

2.        S pisnim obvestilom v nabiralniku oz. na oglasni deski uporabnikov (pri večstanovanjskih stavbah)

3.        Pisno obvestilo upravniku večstanovanjske stavbe

4.        Spletna aplikacija Telegram1

 

V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode – če je podana potencialna nevarnost za zdravje odjemalcev

21. člen Pravilnika o pitni vodi

Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 2 urah (obvešča se vsak dan do preklica)

1.        Radio Val 202

2.        Spletna stran KPK d.o.o. (http://www.kpk-kamnik.si/), in spletna stran občine Kamnik (https://www.kamnik.si/)

3.        Facebook stran KPK d.o.o.  in spletni portal Kamnik.info

4.        Osebno (telefonsko ali po e-pošti ) – večji uporabniki in upravniki večstanovanjskih stavb

5.        Teletekst

6.        Spletna aplikacija Telegram 1

 

V primeru izvajanja ukrepov za odpravo neskladnosti

22. člen Pravilnika o pitni vodi

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 1 dnevu

1.        Radio Val 202

2.        Spletna stran KPK d.o.o. (http://www.kpk-kamnik.si/), in spletna stran občine Kamnik (https://www.kamnik.si/)

3.        Facebook stran KPK d.o.o. in spletni portal Kamnik.info

4.        Spletna aplikacija Telegram1

 

V primeru odstopanja posameznih vrednosti parametrov od zakonsko dovoljenih

31. člen Pravilnika o pitni vodi

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v 7 dneh

1.        Radio Val 202

2.        Spletna stran KPK d.o.o. (http://www.kpk-kamnik.si/), in spletna stran občine Kamnik

3.        Facebook stran KPK d.o.o in spletni portal Kamnik.info

4.        Osebno (telefonsko ali po e-pošti) – večji uporabniki in upravniki večstanovanjskih stavb

5.        Spletna aplikacija Telegram1

 

Letno poročilo o skladnosti

34. člen Pravilnika o pitni vodi

 

Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca za preteklo leto)

1.        Lokalno glasilo Kamničanka

2.        Spletna stran KPK d.o.o. (http://www.kpk-kamnik.si/), in spletna stran občine Kamnik

3.        Facebook stran KPK d.o.o. in spletni portal Kamnik.info

1 Brezplačno spletno aplikacijo Telegram si naložite na telefon, tablični računalnik ali računalnik. Po namestitvi le kliknite na našo povezavo v nadaljevanju sporočil ter se pridružite našemu kanalu.

Vse aktualne informacije redno objavljamo na naši spletni strani, lahko pa nas spremljate tudi na FB strani.

Za lažjo orientacijo, če določeno obvestilo velja tudi za vas, si lahko pomagate s spodnjo shemo območij vodovodnih sistemov v občini Kamnik.

SHEMA OBMOČIJ VODOVODNIH SISTEMOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA V KAMNIKU

Vodja enote vodovod:
JAKOB LIKOZAR
t: 031 389 777
e-pošta: jakob.likozar@kpk-kamnik.si

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524