Oskrba s pitno vodo

Skrbimo, da v vaš dom priteče voda izpod Alp.

O OSKRBI S PITNO VODO

Upravljamo z več kot 160 km primarnega in sekundarnega javnega vodovodnega omrežja v občini Kamnik. Z rednim vzdrževanjem omrežja, objektov in naprav skrbimo, da čista pitna voda iz zajetij neokrnjene narave priteče v vaš dom. Za kvalitetno in ažurno vzdrževanje je pomembno, da se redno izvaja nadzor nad slehernim vodovodnim sistemom. Vodovodni sistemi se nadzorujemo preko daljinskega nadzora in osebno preko obiska ter pregleda objektov in naprav s strani nadzornikov. Nadzorniki skladno z načrtom HACCP pregledujejo vse objekte za oskrbo s pitno vodo. Sistem nadzora omogoča stalen pregled nad dogajanjem na vodovodnem omrežju in tudi čim prejšnja popravila v primeru okvar. Omeniti pa je potrebno, da je nepogrešljiva prav komunikacija oziroma obveščanje s strani naših uporabnikov, ki nam nemalokrat olajšajo dolgo in zapleteno odkrivanje okvar. Vzdrževanje vodovodnega sistema ima velik pomen pri zagotavljanju kakovostne pitne vode. Intenzivno odpravljanje napaksanacijska in redna vzdrževalna dela, so pomembni ukrepi za zagotavljanje in ohranjanje kakovostne pitne vode in preprečevanje daljših motenj pri oskrbi z vodo.

AKTUALNE INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

26. 11. 2021 | ZAŠČITA VODOMERA IN INTERNE VODOVODNE INSTALACIJE PRED ZMRZALJO

Zmrzal je pogosto razlog za poškodbe na vodomeru in internem vodovodnem omrežju, katerih sanacijo so dolžni kriti uporabniki. Da se izognete nepotrebnim stroškom, vse uporabnike pitne vode pozivamo, da svoje vodomere in interno vodovodno omrežje preventivno zaščitite.

Nasveti za zaščito vodomera:

 • pokrov in toplotno izolacijski vložek na vodomernem jašku morata biti nepoškodovana in ustrezno nameščena
 • če v vodomernem jašku nimate toplotno izolacijskega vložka, za toplotno izolacijo vodomera uporabite druge izolacijske materiale, ki jih namestite nad vodomer
 • če se vodomer nahaja v notranjosti objekta, poskrbite, da temperatura v prostoru, kjer se nahaja vodomer ne pade pod 4 °C
 • preverjajte stanje svojega vodomera

Nasveti za zaščito internega vodovodnega omrežja:

 • ob padcu temperatur pod ledišče, zagotovite kroženje vode po inštalacijah
 • preverjajte objekte, v katerih bivate občasno
 • preverjajte vodovodno napeljavo (ne pozabite na pomožne objekte in vrtne pipe)

23. 6. 2021 | PRIPOROČILA ZA VARČNO RABO VODE V POLETNIH MESECIH

Končno smo dočakali toplejše dni, ki smo se jih zagotovo vsi razveselili. S poletnimi temperaturami pa se je začela tudi sezona polnjenja domačih bazenov. Polnjenje bazenov je povzročilo, da je na nekaterih območjih prišlo do hitrejše izpraznitve rezervoarjev, kar lahko privede do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Naši vodovodni sistemi namreč niso dimenzionirani za tako velike obremenitve, kot nastajajo pri množičnem polnjenju bazenov.

Vse uporabnike pitne vode iz javnih vodovodov zato pozivamo, da bazene polnijo v poznih večernih urah ali preko noči, ko je poraba na vodovodnih sistemih najmanjša.

Čeprav se nam morda trenutno ne zdi, da vode primanjkuje, se lahko to zgodi že ob malo daljšem sušnem obdobju. Dolgoročno gledano, pa je problem veliko večji, saj bojo posledice našega ravnanja občutile prihodnje generacije. Veliko je preprostih trikov, s katerimi lahko z malo truda zmanjšamo porabo pitne vode v gospodinjstvu. Nekaj nasvetov za varčno porabo vode podajamo v nadaljevanju.

 • pri nakupu WC kotlička izberemo takega, ki ima dve stopnji splakovanja. Na tak način lahko porabo vode zmanjšamo do 30 %,
 • poraba vode pri prhanju je približno 3 – krat manjša kot pri kopanju, zato se za kopanje odločamo čim redkeje,
 • pri ročnem pomivanju posode lahko porabimo do 4 – krat več vode (in energije) kot pri pomivanju posode v sodobnem pomivalnem stroju,
 • pipo zapiramo vsakič, ko vode neposredno ne potrebujemo,
 • za redno zalivanje, namesto vode iz pipe, zbiramo deževnico ali vodo, ki smo jo uporabili za pranje sadja ali zelenjave. Na tak način se hitro nabere dovolj vode, da vsaj nekajkrat zalijemo svoj vrt ali balkonske cvetlice,
 • redno pregledujemo interno vodovodno omrežje. Če v prazno priteče ena kapljica na sekundo, lahko na teden tako izgubimo tudi 30 litrov vode,
 • vrt zalivamo v jutranjih ali večernih urah.
NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV V LETU 2021

Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 96/06, 25/09, 74/15, 51/17) in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje vas bomo v prihodnjem letu obveščali na naslednje načine:

VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČINI OBVEŠČANJA

 

Vzrok neskladnosti pitne je hišno vodovodno omrežje

9. člen Pravilnika o pitni vodi

Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 7 dneh

1.        Osebno (telefonsko, po E-pošti)

2.        S pisnim obvestilom v nabiralniku oz. na oglasni deski uporabnikov (pri večstanovanjskih stavbah)

3.        Pisno obvestilo upravniku večstanovanjske stavbe

4.        Spletna aplikacija Telegram1

 

V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode – če je podana potencialna nevarnost za zdravje odjemalcev

21. člen Pravilnika o pitni vodi

Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 2 urah (obvešča se vsak dan do preklica)

1.        Radio Val 202

2.        Spletna stran KPK d.o.o. (https://www.kpk-kamnik.si/), in spletna stran občine Kamnik (https://www.kamnik.si/)

3.        Facebook stran KPK d.o.o.  in spletni portal Kamnik.info

4.        Osebno (telefonsko ali po e-pošti ) – večji uporabniki in upravniki večstanovanjskih stavb

5.        Teletekst

6.        Spletna aplikacija Telegram 1

 

V primeru izvajanja ukrepov za odpravo neskladnosti

22. člen Pravilnika o pitni vodi

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 1 dnevu

1.        Radio Val 202

2.        Spletna stran KPK d.o.o. (https://www.kpk-kamnik.si/), in spletna stran občine Kamnik (https://www.kamnik.si/)

3.        Facebook stran KPK d.o.o. in spletni portal Kamnik.info

4.        Spletna aplikacija Telegram1

 

V primeru odstopanja posameznih vrednosti parametrov od zakonsko dovoljenih

31. člen Pravilnika o pitni vodi

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v 7 dneh

1.        Radio Val 202

2.        Spletna stran KPK d.o.o. (https://www.kpk-kamnik.si/), in spletna stran občine Kamnik

3.        Facebook stran KPK d.o.o in spletni portal Kamnik.info

4.        Osebno (telefonsko ali po e-pošti) – večji uporabniki in upravniki večstanovanjskih stavb

5.        Spletna aplikacija Telegram1

 

Letno poročilo o skladnosti

34. člen Pravilnika o pitni vodi

 

Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca za preteklo leto)

1.        Lokalno glasilo Kamničanka

2.        Spletna stran KPK d.o.o. (https://www.kpk-kamnik.si/), in spletna stran občine Kamnik

3.        Facebook stran KPK d.o.o. in spletni portal Kamnik.info

Brezplačno spletno aplikacijo Telegram si naložite na telefon, tablični računalnik ali računalnik. Po namestitvi le kliknite na našo povezavo v nadaljevanju sporočil ter se pridružite našemu kanalu.

Vse aktualne informacije redno objavljamo na naši spletni strani, lahko pa nas spremljate tudi na FB strani.

Za lažjo orientacijo, če določeno obvestilo velja tudi za vas, si lahko pomagate s spodnjo shemo območij vodovodnih sistemov v občini Kamnik.

SHEMA OBMOČIJ VODOVODNIH SISTEMOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA V KAMNIKU

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524