POLITIKA ZASEBNOSTI

Upravljavec

 Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določa Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
e-mail: info@kpk-kamnik.si

 Politika zasebnosti ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov in je pomembna človekova  pravica. Naše podjetje spoštuje zasebnost uporabnikov, zato z njihovimi podatki ravnamo skrbno in  skladno z veljavno zakonodajo. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem in sicer z le z namenom, ki je nujno potreben za izvajanje dejavnosti našega podjetja. Skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, skrbimo za njihovo zaupnost in ustrezno preprečujemo njihovo nenamerno uničenje oziroma izgubo ves čas obdelave.

 Zbiranje in obdelave podatkov

 Osebne podatke uporabljamo za izvajanje naših storitev v skladu z zakonom ali sklenjenimi pogodbami ter pošiljanje obvestil, vezanih na izvajanje naše dejavnosti.

Obdelava osebnih podatkov s strani zunanjih izvajalcev

 Pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov uporabnikov lahko za obdelavo teh podatkov uporabimo tudi naše podizvajalce, vendar le za namene kot jih zbira in obdeluje naše podjetje za namenom izvajanja dejavnosti. S svojimi podizvajalci določimo, kateri so ti podatki in varnost prenosa podatkov. Podizvajalci so zavezani k varovanju osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo z namenom dejavnosti in je uporaba le teh v druge namene prepovedana.

 Naša spletna stran www.kpk-kamnik.si lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, vendar naše podjetje ne odgovarja za zaščito zasebnosti na drugih spletnih straneh.

 Varnost osebnih podatkov

 V našem podjetju bomo še naprej skrbeli za zaščito osebnih podatkov, za varovanje predvsem pred uničenjem, zlorabo, izgubo, razkritjem ali nepooblaščenim spreminjanjem podatkov. Osebne podatke obdelujemo in hranimo toliko čas, kolikor je potrebno za doseganje namena, za katere so se osebni podatki pridobili.

 Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov in pravico do popravka vaših osebnih podatkov. Pri uveljavljanju vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: dpo@kpk-kamnik.si.

Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.