Pitniki

Odžeja naj vas voda izpod kamniških planin.

Vse bolj se zavedamo, da je kakovostna pitna voda vir življenja oziroma morda celo bolje izvir zdravja. Uporabnikom omogočamo dostop do te neprecenljive dobrine tudi izven njihovih domov. V Kamniku se te družbene odgovornosti zavedamo in jo izpolnjujemo tudi na ta način, da že nekaj let vzpostavljamo mrežo javnih pitnikov. Uporabniki se lahko na javnih površinah odžejajo in osvežijo s kakovostno pitno vodo. Pitniki so redno vzdrževani in praviloma obratujejo od aprila do oktobra. Kljub temu, da so redno vzdrževani, uporabnikom svetujemo, da pred pitjem oziroma polnjenjem plastenke z vodo najprej nekaj vode iztočijo.

Od pomladi pa vse do meseca oktobra delujejo pitniki in fontane na več lokacijah. Uporaba pitnikov je v porastu od meseca maja do konca meseca avgusta. Pitniki so odlično nadomestilo plastenkam vode, saj so locirani na lokacijah, ki so aktualne za preživljanje prostega časa. Voda v kamniške pitnike priteka večinoma iz vodovodnega sistema Iverje; vodovodno omrežje je blizu, zadrževalni čas vode od omrežja do piupe je kratek, kar pomeni, da se voda v pitnikih večinoma ne pregreva. 

LOKACIJE PITNIKOV IN FONTAN

LOKACIJA

PITNIK oz. FONTANA

KOLIČINA

Glavni trg

pitnik

1

Maistrova ulica (tržnica)

pitnik

1

Šutna (vhod v stari del mesta)

pitnik

1

Perovo (pešpot)

pitnik

2

Keršmančev park

pitnik

2

Mekinje (športno igrišče)

pitnik

1

Mekinje (avtobusna postaja)

pitnik

1

Trg talcev

fontana

1

Maistrov trg

fontana

1

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524