Zimska služba

Posipamo, plužimo, opozarjamo.

Zimska služba oziroma zimsko vzdrževanje cest predstavlja del rednega vzdrževanja cest. Poteka v času zimske sezone med 15. novembrom in 15. marcem, po potrebi tudi izven tega obdobja.

 Zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih gre za najtežja in najbolj zahtevna dela. Zaradi tega se moramo nanjo učinkovito in pravočasno pripraviti. Zimska služba se izvaja po določenem prednostnem razredu z določenimi usposobljenimi posadkami in določeno mehanizacijo, opremljeno za izvajanje zimske službe. Namen podjetja Komunalno podjetje Kamnik je zagotavljanje čim bolj varne prevoznosti cest v zimskih razmerah, kar pomeni čim hitrejše odstranjevanje snega z vozišč ter posipanje cestišč proti poledici. Pred začetkom izvajanja zimske službe so potrebne predhodne aktivnosti, ki zajemajo: postavitev zimske signalizacije, postavitev snežnih kolov, pripravo deponij za posipne materiale, pripravo in postavitev zabojev za sol in pesek, pripravo lokacij za dežurno ekipo, pripravo zimske mehanizacije, postavitev popolnih zapor cest in izobraževanje delavcev. Po končani zimski sezoni, najkasneje do 15. aprila, se izvajajo sledeče aktivnosti: odstranjevanje zimske signalizacije, odstranjevanje snežnih kolov, odstranitev cestnih zapor, pospravljanje in čiščenje deponij, odstranjevanje zabojev za pesek/sol, čiščenje, remonti in konzerviranje zimske mehanizacije, čiščenje cest, hodnikov za pešce, stopnic in ostalih nekategoriziranih površin. 

Obseg zimske službe

  • priprava izvedbenega plana zimske službe,
  • namestitev snežnih kolov,
  • dobava in namestitev zabojnikov za pesek in sol s polnjenjem,
  • nabava in dovoz posipnih materialov po deponijah,
  • priprava in izvajanje dežurstva organizatorja del,
  • priprava in izvajanje dežurstva operativnih skupin,
  • izvedba del v zimskih razmerah (pluženje – posipanje)

Da je cesta prevozna se šteje, če višina snega na cestah I. prioritete ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, torej, da je promet možen z zimsko opremo (zimske pnevmatike, verige). V obdobju izredno močnega sneženja, ob zametih, snežnih plazovih ter hudi poledici, ko ni mogoče odpraviti ovir z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi, se lahko za čim krajši čas odsek ceste zapre.

Merilnik slanosti

Za potrebe izvajanja zimske službe v Komunalnem podjetju Kamnik, zlasti na kritičnih območjih, kot so mostovi in pločniki, uporabljamo ročni merilnik slanosti cestišča RDA meter (Residual Deicing Agent). Naprava izmeri preostalo količino sredstva proti zmrzali na vozni površini (v g/m2). Z merilnikom se tako lahko, brez preračunavanja, izmeri količina NaCl in CaCl2 – ta zabeleži tudi temperaturo tal, zraka, datum in uro meritve ter seveda GPS pozicijo meritve, kar omogoča arhiviranje in nadaljnjo uporabo podatkov. Z uporabo naprave bo zagotovljeno smotrnejše posipanje in pravočasno zagotavljanje varnosti cestišč pred morebitnimi zdrsi.

Brezplačna sol za posipanje

Občani in občanke Kamnika lahko na sedežu Komunalnega podjetja Kamnik, na Cankarjevi cesti 11, ob predhodni odobritvi s strani Občine Kamnik v posamezni zimski sezoni, brezplačno prevzamejo 10 kg soli za posipanje (sol je pakirana v vrečah). Ob prevzemu se morajo izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so prebivalci občine Kamnik. Poskrbite za svojo varnost tudi na lastnem dvorišču.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524