Oglaševanje

Transparenti in reklamni izveski

Izvajamo storitev oglaševanja na čez cestnih transparentih in reklamnih izveskih na drogovih svetilk javne razsvetljave. Za namen oglaševanja na transparentih je na voljo 6 lokacij, in sicer:

  • Pod Skalco,
  • obvoznica pri ŠCRM,
  • na Duplici pri NLB,
  • na Bakovniku pri pošti,
  • na Ljubljanski cesti pri Mercatorju in
  • na Šolski ulici pri športni hali.

Na reklamnih izveskih je možno oglaševanje na vseh drogovih javne razsvetljave na širšem območju mesta Kamnik, za oglaševanje se predhodno dogovorite pri družbi AMICUS, d. o. o..

Kontakt AMICUS, d.o.o.:

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524