Vodstvo podjetja

Vodstvo podjetja

Anča Cvirn – direktorica
Manca Cvirn – namestnica direktorice
Grega Cvirn – prokurist

t: +386 1 83 91 731
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

Tehnične službe

Bogdan Pogačar – vodja komunalnih dejavnosti
t: 041 275 406
e-pošta: bogdan.pogacar@kpk-kamnik.si

Rok Križnar – vodja vzdrževanja
t: 031 512 877
e-pošta: rok.kriznar@kpk-kamnik.si

Splošne službe

Kadrovska služba
t: 01 839 17 31
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

Finančno računovodska služba

Milena Završnik – vodja računovodstva
t: +381 1 83 63 441

e-pošta: milena.zavrsnik@kpk-kamnik.si

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524