Vzdrževanje javne razsvetljave

Skrbimo za več kot 100 km elektro omrežja.

Vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave ter drugih objektov, se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim programom javne službe.

Poleg rednega vzdrževanja  zagotavljamo tudi interventno izvajanje javne službe in zagotavljamo odpravo okvar, napak oziroma poškodb v najkrajšem možnem času.

Skrbimo za nemoteno delovanje:

  • 137 prižigalšč,
  • več kot 2300 sijalk,
  • več kot 100 km omrežja in
  • 11 semaforiziranih križišč.

V okviru vzdrževanja poleg skrbi za tehnično brezhibnost omrežja in naprav, izvajamo tudi čiščenje, barvanje ter obnavljanje vseh delov javne razsvetljave še posebej elementov javnih svetilk in semaforjev.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524