Zmrzal je pogosto razlog za poškodbe na vodomeru in internem vodovodnem omrežju, katerih sanacijo so dolžni kriti uporabniki. Da se izognete nepotrebnim stroškom, vse uporabnike pitne vode pozivamo, da svoje vodomere in interno vodovodno omrežje preventivno zaščitite.

Nasveti za zaščito vodomera:

  • pokrov in toplotno izolacijski vložek na vodomernem jašku morata biti nepoškodovana in ustrezno nameščena
  • če v vodomernem jašku nimate toplotno izolacijskega vložka, za toplotno izolacijo vodomera uporabite druge izolacijske materiale, ki jih namestite nad vodomer
  • če se vodomer nahaja v notranjosti objekta, poskrbite, da temperatura v prostoru, kjer se nahaja vodomer ne pade pod 4 °C
  • preverjajte stanje svojega vodomera

Nasveti za zaščito internega vodovodnega omrežja:

  • ob padcu temperatur pod ledišče, zagotovite kroženje vode po inštalacijah
  • preverjajte objekte, v katerih bivate občasno
  • preverjajte vodovodno napeljavo (ne pozabite na pomožne objekte in vrtne pipe)