V luči trenutnih razmer ter v želji, da bi čim manj pogosto prihajalo do zamašitve kanalizacijskega sistema, vas pozivamo, da v straniščne školjke in odtoke ne mečete odpadkov, saj kanalizacija ni smetnjak. V KANALIZACIJSKO OMREŽJE NE SODIJO:
• NEVARNI ODPADKI (npr. zdravila, barve, kemikalije itd.), saj vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, zato v primeru, da jih zlijemo v odtok ali stranišče, otežujejo čiščenje odpadne vode na čistilni napravi.
• TRDNI ODPADKI (npr. drobni plastični predmeti, vlažilni robčki, tekstil itd.), saj lahko zamašijo odtočne cevi ali pa povzročijo okvaro črpalk, ki skrbijo za to, da odpadna voda teče proti čistilni napravi.
• ORGANSKI ODPADKI (npr. ostanki hrane), saj v kanalizaciji povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so vaba in hranilo za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo.
• JEDILNO OLJE IN MAŠČOBE, saj povzročajo nastanek oblog na kanalizacijskih ceveh, kar dolgoročno vodi v zamašitev cevi.
Pričnimo se zavedati, da se skrb za odpadne vode začne pri vsakem posamezniku in skupaj poskrbimo za varovanje okolja.