Skladno z odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (Uradni list RS, št. 67/20) vas obveščamo, da se tržnica Kamnik s sproščanjem ukrepov – z dnem 30. 5. 2020 – za obiskovalce vrne v normalno delovanje, kar pomeni, da je zanje preklicana obvezna uporaba maske in obvezno razkuževanje rok na vhodu in izhodu tržnice. Ne glede na navedeno bo na vhodu na tržni prostor razkuževanje še vedno omogočeno, za kar bodo poskrbeli pripravljalci tržnega prostora. Prodajalci morajo na delovnem mestu še vedno uporabljati zaščitno masko oz. osebno varovalno opremo, ki je opredeljena v oceni tveganja delovnega mesta. Na tržnem prostoru še vedno velja dosledno upoštevanje priporočil NIJZ v zvezi z upoštevanjem medsebojne razdalje 1,5 – 2 metra ter upoštevanjem pravilnega rokovanja z blagom, kar pomeni, da se stranke blaga ne dotikajo. Odpiralni čas tržnice se podaljša do 13. ure (torek in sobota 7.00 – 13.00).