Kopanje v domačem bazenu je vsekakor nekaj posebno mamljivega. Malce nerodno je le, ko ga je pred začetkom kopalne sezone potrebno napolniti. Zato v nadaljevanju predstavljamo zbir informacij za vse, ki želite napolniti domači bazen. Manjše bazene je najbolj racionalno polniti neposredno iz hišnega omrežja. Polnjenje stranka izvede sama. Stranka mora Komunalnemu podjetju Kamnik d. o. o. posredovati izpolnjeno Vlogo za prekomerno porabo pitne vode za polnjenje bazenov, v kateri navede stanje vodomera pred in po polnjenju bazena.

Za polnjenje večjih bazenov se je, predvsem zaradi hitrosti, smiselno odločiti za enega izmed naslednjih načinov polnjenja.

  1. V kolikor se v bližini lokacije bazena nahaja hidrantno omrežje, se stranka lahko odloči za polnitev bazena iz hidranta. V tem primeru mora stranka Komunalnemu podjetju Kamnik d.o.o. posredovati izpolnjeno Vlogo za odvzem pitne vode iz javnega hidrantnega sistema, zaradi namestitve začasnega vodomera na hidrant.
  2. Če v bližini lokacije bazena ni hidrantnega omrežja, lahko Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. zagotovi prevoz vode s cisterno. V tem primeru mora stranka Komunalnemu podjetju Kamnik d.o.o. posredovati izpolnjeno Vlogo za prevoz pitne vode s cisterno.

Izpolnjene vloge pošljite na naslov Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o. – Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik oziroma na elektronski naslov: info@kpk-kamnik.si.
V primeru vprašanj, smo za vas dosegljivi na telefonski številki 01 839 17 31 (vsak delovnik med 7. in 15. uro)  oziroma na elektronskem naslovu: info@kpk-kamnik.si.

Poleg vseh užitkov, ki jih ponuja kopanje v domačem bazenu, je treba zanj tudi ustrezno skrbeti. Da kopanje v domačem bazenu ne bi predstavljalo tveganja za okužbe, je treba skrbeti, da bodo stene, dno in voda vedno čisti.