Danes smo se razveselili obiska študentov zadnjega letnika študijske smeri geologija (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta), ki so se v spremstvu svojih mentorjev izr. prof. Timoteja Verbovška, red. prof. Andreja Šmuca in doc. Petre Rožič Žvab, v sodelovanju s predstavnikom občine mag. Matjažem Sršo, ustavili na našem gradbišču v Palovčah, kjer bomo v sredo pričeli z aktivnostmi v zvezi s sanacijo plazu. V okviru predmetov geologija Slovenije in inženirska geologija so bili za primer predstavitve pristopa k reševanju plazu v praksi gotovo pripeljani na pravo mesto. Ker je območje kamniške občine po geološki sestavi z vidika plazenja precej problematično, je bilo nekaj besed sprva namenjeno določanju prioritet in financiranju tovrstnih projektov. Projektni vidik sta prevzela naš vodja del g. Matic Gorjup in zunanji svetovalec ter strokovnjak za plazove g. Martin Vrabec. Slednji je nadobudne prisotne seznanil z geološkimi lastnostmi terena, potrebnimi napravljenimi analizami in projektnimi rešitvami (navezava konzolne pilotne stene na obstoječi betonski zid) za zaščito nadaljnje deformacije terena, s katerimi se bo v kratkem spopadla naša izkušena ekipa. V sklopu sanacije se bo izvedla tudi obnovitev cestnega ustroja z novo asfaltno prevleko.

Glede na erozijsko ogroženost naše občine, si več takšnih ekskurzij, predvsem pa projektov, obetamo tudi v bodoče. Hvala vsem sodelujočim za izkazano zaupanje, študentom pa predvsem uspešen zaključek študija in bodoči doprinos k reševanju nekontroliranih premikov terena.

Gradbena situacija

Prečni prerez