Opis nalog:

 • vodenje in koordiniranje dela v  elektro enoti;
 • organizacija delovnega procesa oz. dnevno usklajevanje tekočih aktivnosti za nemoten potek dela v elektro enoti;
 • planiranje in organizacija periodnih pregledov ter drugih nalog iz naslova rednega vzdrževanja javne razsvetljave kot tudi iz naslova investicijskih del na območju občine Kamnik;
 • proaktivno sodelovanje pri tedenskih tehničnih posvetih;
 • ažurno vodenje kontrolne knjige in izvedba mesečnega plana del v elektro enoti;
 • priprava poročil vodstvu in skrb za pravočasno izdelavo zunanjih poročil, ki so povezana z izvajanjem javne službe;
 • skrb za učinkovito sodelovanje in usklajevanje del s preostalimi enotami koncesionarja javnih služb;
 • skrb za stalne izboljšave na področju preventivnega in kurativnega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Kamnik;
 • odgovornost za uvajanje, izgradnjo in nadgradnjo sodobnih pristopov na področju dela v elektro enoti.

Pričakujemo:

 • izobrazba: VI. stopnja izobrazbe (elektro inženir) / zahtevan opravljen strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov;
 • urejenost, vestnost in odgovornost pri delu;
 • pet let delovnih izkušenj;
 • sposobnost prilagajanja spremembam in proaktivnost;
 • izražene vodstvene in organizacijske kompetence z občutkom in veseljem do dela z ljudmi;
 • skrb za novitete oz. sposobnost implementiranja modernih pristopov dela;
 • računalniška pismenost (Excel, Word idr.);
 • drugi pogoji: zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost in sposobnost timskega dela;
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas,
 • stimulativno delovno okolje;
 • možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja;
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: VODJA ELEKTRO ENOTE)