Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje kablovoda med RTP Kamnik in Stahovico predvidoma 30 dni, med 15. 3. 2022 in 30. 4. 2022, veljala popolna zapora javne poti JP 660565 Godič – ob drevesnici. V času popolne zapore bo urejen obvoz po lokalni cesti LC 160121 Godič – Kršič in lokalni cesti LC 160051 Mekinje – Godič. Izvajalec del bo vsem stanovalcem, ki bodo imeli oviran dostop do stanovanjskih objektov, občasno omogočil dostop do stanovanjskih objektov. Dela bo izvajala družba TELEG-M d.o.o., Cesta v pečale 36, 1000 LJUBLJANA, pod popolno zaporo. Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času del.

SITUACIJA