Uporabnike oskrbe s pitno vodo obveščamo, da je zaradi suše nivo vode na vodnih zajetjih kritično nizek. Zavedati se je potrebno, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene, zato vse uporabnike pozivamo, da z vodo ravnajo čim bolj racionalno.
Poleg splošnih ukrepov za varčno rabo pitne vode, je potrebno omejiti predvsem polnjenje bazenov!
Opis slike ni na voljo.