Obveščamo vas, da bodo zaradi sanacije plazov, v času od 3. 3. 2021 do 30. 6. 2021, veljale delne in občasne popolne zapore naslednjih cest:
  • JP 660406 Košiše,
  • JP 660602 Tučna-Briše,
  • JP 661371 Mali Rakitovec-Veliki Rakitovec,
  • LC 161011 Soteska – Poreber,
  • LC 282121 Rovt-Špitalič,
  • JP 661511 Motnik-Zg. Motnik.
Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.. Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času del.
Skice: