Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje »Plinifikacije v občini Kamnik – zankanje na Ekslerjevi ulici«, v terminu od 9. 12. 2020 do 31. 12. 2020, 3-krat po 1 dan, veljala popolna zapora javne poti JP 660342 na Ekslerjevi ulici. V preostalem času se bodo dela izvajala pod delno zaporo. V času popolne zapore obvoz ne bo možen. Izvajalec del bo vse stanovalce in lastnike poslovnih prostorov en dan pred popolno zaporo pisno obvestil.
Izvajalec gradbenih del: Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Hvala za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.