Zimska služba

Posipamo, plužimo, opozarjamo.

Zimska služba oziroma zimsko vzdrževanje cest predstavlja del rednega vzdrževanja cest. Poteka v času zimske sezone med 15. novembrom in 15. marcem, po potrebi tudi izven tega obdobja.

Zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih gre za najtežja in najbolj zahtevna dela. Zaradi tega se moramo nanjo učinkovito in pravočasno pripraviti. Zimska služba se izvaja po določenem prednostnem razredu z določenimi usposobljenimi posadkami in določeno mehanizacijo, opremljeno za izvajanje zimske službe. Namen podjetja Komunalno podjetje Kamnik je zagotavljanje čim bolj varne prevoznosti cest v zimskih razmerah, kar pomeni čim hitrejše odstranjevanje snega z vozišč ter posipanje cestišč proti poledici. Pred začetkom izvajanja zimske službe so potrebne predhodne aktivnosti, ki zajemajo: postavitev zimske signalizacije, postavitev snežnih kolov, pripravo deponij za posipne materiale, pripravo in postavitev zabojev za sol in pesek, pripravo lokacij za dežurno ekipo, pripravo zimske mehanizacije, postavitev popolnih zapor cest in izobraževanje delavcev. Po končani zimski sezoni, najkasneje do 15. aprila, se izvajajo sledeče aktivnosti: odstranjevanje zimske signalizacije, odstranjevanje snežnih kolov, odstranitev cestnih zapor, pospravljanje in čiščenje deponij, odstranjevanje zabojev za pesek/sol, čiščenje, remonti in konzerviranje zimske mehanizacije, čiščenje cest, hodnikov za pešce, stopnic in ostalih nekategoriziranih površin. 

 

Kontakti:

 

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna služba: 031 625 524

Vodja zimske službe: ROMAN HRIBAR

Občani in občanke Kamnika lahko na sedežu Komunalnega podjetja Kamnik, na Cankarjevi cesti 11, brezplačno prevzamejo 10 kg soli za posipanje. Ob prevzemu se morajo izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so prebivalci mestne občine Kamnik. Sol je pakirana v vrečah, občani pa si za prenos soli lahko zagotovijo tudi lastno posodo. Poskrbite za svojo varnost tudi na lastnem dvorišču.

<

BREZPLAČNA SOL ZA POSIPANJE

Izvajanje zimske službe obsega:
  • pripravo izvedbenega plana zimske službe,
  • namestitev snežnih kolov,
  • dobavo in namestitev zabojnikov za pesek in sol s polnjenjem,
  • nabavo in dovoz posipnih materialov po deponijah,
  • pripravo in izvajanje dežurstva organizatorja del,
  • pripravo in izvajanje dežurstva operativnih skupin,
  • izvedbo del v zimskih razmerah (pluženje – posipanje)

Da je cesta prevozna se šteje, če višina snega na cestah I. prioritete ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, torej, da je promet možen z zimsko opremo (zimske pnevmatike, verige). V obdobju izredno močnega sneženja, ob zametih, snežnih plazovih ter hudi poledici, ko ni mogoče odpraviti ovir z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi, se lahko za čim krajši čas odsek ceste zapre

Merilnik slanosti

Za potrebe izvajanja zimske službe v Komunalnem podjetju Kamnik, zlasti na kritičnih območjih, kot so mostovi in pločniki, uporabljamo ročni merilnik slanosti cestišča RDA meter (Residual Deicing Agent). Naprava izmeri preostalo količino sredstva proti zmrzali na vozni površini (v g/m2). Z merilnikom se tako lahko, brez preračunavanja, izmeri količina NaCl in CaCl2 – ta zabeleži tudi temperaturo tal, zraka, datum in uro meritve ter seveda GPS pozicijo meritve, kar omogoča arhiviranje in nadaljnjo uporabo podatkov. Z uporabo naprave bo zagotovljeno smotrnejše posipanje in pravočasno zagotavljanje varnosti cestišč pred morebitnimi zdrsi.