Zaposlitev

Postanite del kreativnega delovnega okolja!

V svojo sredino vabimo dinamične, pozitivno naravnane in samoinicativne sodelavce. Pridružite se nam! 

Zaposlujemo sodelavce različnih profilov, z različnim spektrom znanj. V našem podjetju je hitro nabiranje izkušenj neizbežno. Pri zaposlovanju dajemo prednost kandidatom iz kamniške občine. Za vse dodatne informacije v zvezi s prostimi delovnimi mesti ali z zaposlovanjem pokličite našo kadrovsko službo. Prijave sprejemamo 14 dni od objave prostega delovnega mesta. Vabljeni v naš kolektiv!

    

AKTUALNO!

6. 6. 2022 | DELOVNO MESTO: ČISTILKA (M/Ž)

Opis nalog:

 • čiščenje poslovnih prostorov,
 • skrb za red in čistočo delovnega okolja,
 • vsa ostala dela po nalogu nadrejenega, ki so v povezavi s področjem dela.

Pričakujemo:

 • izobrazba: II. stopnja izobrazbe oz. končana osnovna šola,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • zanesljivost in natančnost,
 • drugi pogoji: urejenost in sposobnost timskega dela,
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • stimulativno delovno okolje in nagrajevanje,
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: ČISTILKA) 

AKTUALNO!

6. 6. 2022 | DELOVNO MESTO – AVTOMEHANIK (M/Ž)

Opis nalog:

 • popravila in servisiranje težjih motornih vozil in gradbenih strojev,
 • skrb za urejenost delovnega okolja in delovnih strojev,
 • izvajanje del skladno z navodili, sprejetimi standardi in pravilniki,
 • vsa ostala dela po nalogu nadrejenega, ki so v povezavi s področjem dela.

 Pričakujemo:

 • izobrazba: srednja poklicna – smer: motorna vozila, ladje in letala (IV. stopnja),
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • zanesljivost in natančnost,
 • doseganje planov dela,
 • pozitiven odnos odnos do sodelavcev in pripadnost podjetju,
 • drugi pogoji: urejenost in sposobnost timskega dela, vestnost in zavzetost,
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • stimulativno delovno okolje in nagrajevanje,
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: AVTOMEHANIK)

 

AKTUALNO!

6. 6. 2022 | DELOVNO MESTO: POGREBNIK (M/Ž)

Opis nalog:

 • organizacija in izvedba pogrebne slovesnosti,
 • izkop jam za pokojne,
 • prevozi pokojnikov,
 • delo s pokojniki (priprava pokojnikov za pogrebni ceremonial),
 • pomoč pri prenosu pokojnikov,
 • vzdrževanje, čiščenje in urejanje pokopališč,
 • sodelovanje pri pogrebnem ceremonialu,
 • opravljanje drugih del in nalog v skladu s strokovno usposobljenostjo, potrebami in po nalogu nadrejenega.

Pričakujemo:

 • izobrazba: nižja poklicna šola (III. stopnja),
 • vestnost in odgovornost pri delu,
 • znanje slovenskega jezika in osnovno poznavanje dela z računalnikom,
 • drugi pogoji: zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost, sposobnost timskega dela, sposobnost opravljanja težkih fizičnih del ne glede na vremenske pogoje, sposobnost opravljanja različnih del v zvezi s pokopom, pieteta do pokojnikov in svojcev idr.,
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: POGREBNIK) 

 

AKTUALNO!

6. 6. 2022 | STROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE (TGM) – M/Ž

 Opis nalog:

 • upravljanje s stroji TGM – nizke gradnje (bager, finišer, valjar, gredar, nakladač idr.) – izkopavanje, nakladanje, razlaganje, nameščanje, planiranje, utrjevanje, polaganje asfalta idr.,
 • skrb za tehnično primernost strojev – čiščenje, vzdrževanje in podmazovanje strojev,
 • oskrbovanje strojev z gorivom in potrošnim materialom,
 • odstranjevanje manjših okvar na vozilu in javljanje okvar pristojnim,
 • izvajanje drugih del po naročilu nadrejenega.
 •  

 Pričakujemo:

 • izobrazba: srednja poklicna šola – smer: gradbeništvo (IV. stopnja),
 • pridobljeno Potrdilo o  strokovni usposobljenosti upravljanja s TGM,
 • vestnost in odgovornost pri delu,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit B, F in G kategorije,
 • drugi pogoji: delavnost, pozitivna naravnanost in veselje do dela, odgovornost in zanesljivost, sposobnost timskega dela, spretnost in vztrajnost.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas,
 • dinamično in raznoliko delo,
 • stimulativno nagrajevanje,
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: STROJNIK TGM) 

AKTUALNO!

6. 6. 2022 | VOZNIK TOVORNEGA VOZILA (M/Ž)

 Opis nalog:

 • prevozi gradbenega materiala,
 • opravljanje ostalih prevozov povezanih z izvajanjem javnih služb (vodovod, odpadne vode, vzdrževanje cest idr.)
 • pomoč pri ostalih delih, ki se izvajajo s tovornim vozilom,
 • zimska služba, posipanje, pluženje,
 • nakladanje in razkladanje materiala,
 • skrb za delovno opremo in tovorno vozilo,
 • skrb za material/vozilo in preprečevanje odtujevanje materiala/vozila,
 • druga dela vezana na izvajanje prevozov s tovornimi vozili.

Pričakujemo:

 • izobrazba: poklicna šola voznika tovornega vozila ali zaključena IV. stopnja izobrazbe,
 • pridobljena temeljna poklicna kvalifikacija za voznike – KODA 95,
 • vestnost in odgovornost pri delu,
 • 1 leto delovnih izkušenj na delovnem mestu voznika tovornega vozila,
 • vozniški izpit B, C in E kategorije,
 • drugi pogoji: pozitivna naravnanost, zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost, sposobnost timskega dela, spretnost in vztrajnost.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • stimulativno delovno okolje,
 • možnost takojšnje zaposlitve.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA)

AKTUALNO!

6. 6. 2022 | DELOVNO MESTO: ELEKTRIČAR (M/Ž)

  Opis nalog:

 • elektro dela na vzdrževanju javne razsvetljave,
 • elektro vzdrževalna dela na vodovodnih in kanalizacijskih črpališčih,
 • skrb za učinkovito sodelovanje in usklajevanje del s preostalimi enotami koncesionarja javnih služb,
 • skrb za stalne izboljšave na področju preventivnega in kurativnega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Kamnik,

Pričakujemo:

 • izobrazba: srednja poklicna – smer elektrotehnika in energetika – IV. stopnja
 • odgovornost pri delu
 • eno leto delovnih izkušenj;
 • drugi pogoji: zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost in sposobnost timskega dela;
 • vozniški izpit B kategorije.
 •  

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik); dopoldanski urnik dela, 
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev) z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas;
 • dinamično delo v ambicioznem delovnem okolju;
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: ELEKTRIČAR) 

AKTUALNO!

6. 6. 2022 | DELOVNO MESTO: KOMUNALNI DELAVEC (M/Ž)

 Opis nalog:

 • izvajanje fizičnih del pri gradnji in vzdrževanju javnega kanalizacijskega sistema in greznic,
 • ostala fizična dela na vzdrževanju komunalne infrastrukture,
 • skrb za red in čistočo delovnega mesta;
 • opravljanje vseh drugih del, ki spadajo v področje dela oziroma jih določi nadrejeni in je zanje strokovno in fizično odgovoren.

 Pričakujemo:

 • izobrazba: II. stopnja izobrazbe oz. končana osnovna šola
 • zanesljivost, vestnost in odgovornost;
 • dobra fizična kondicija;
 • drugi pogoji: urejenost in sposobnost timskega dela;
 • vozniški izpit B kategorije.

 Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik), dopoldanski urnik dela,
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas,
 • stimulativno delovno okolje;
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: KOMUNALNI DELAVEC) 

Vodja kadrovske službe:
MILOJKA ZORE 
t: 051 346 378
e-pošta: milojka.zore@kpk-kamnik.si

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524