Zaposlitev

Postanite del kreativnega delovnega okolja!

V svojo sredino vabimo dinamične, pozitivno naravnane in samoinicativne sodelavce. Pridružite se nam! 

Zaposlujemo sodelavce različnih profilov, z različnim spektrom znanj. V našem podjetju je hitro nabiranje izkušenj neizbežno. Pri zaposlovanju dajemo prednost kandidatom iz kamniške občine. Za vse dodatne informacije v zvezi s prostimi delovnimi mesti ali z zaposlovanjem pokličite našo kadrovsko službo. Prijave sprejemamo 14 dni od objave prostega delovnega mesta. Vabljeni v naš kolektiv!

    

AKTUALNO!

26. 5. 2021 | DELOVNO MESTO: ZIDAR (M) 

Opis nalog:

 • samostojno opravljanje vseh gradbenih del (zidarska dela – nizke gradnje) na komunalnih objektih in napravah, gradnji in vzdrževanju cest,
 • opravljanje drugih del, ki spadajo v področje dela oz. jih določi nadrejeni in je delavec zanje strokovno in fizično sposoben,
 • skrb za realizacijo delovnih planov in nemoten potek dela na gradbišču,
 • skrb za red in čistočo delovnega okolja.

Pričakujemo:

 • izobrazba: srednja poklicna šola tehnične smeri – smer: zidarstvo  (IV. stopnja),
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • zanesljivost in natančnost,
 • dobra fizična kondicija,
 • sposobnost vodenja manjših delovnih skupin, pozitiven odnos odnos do sodelavcev in pripadnost podjetju,
 • drugi pogoji: urejenost in sposobnost timskega dela,
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik),
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • poskusno delo – 1 mesec,
 • stimulativno delovno okolje in nagrajevanje,
 • možnost dodatnega usposabljanja,
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: ZIDAR) 

AKTUALNO!

26. 5. 2021 | STROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE (TGM) 

 Opis nalog:

 • upravljanje s stroji TGM – nizke gradnje (bager, finišer, valjar, gredar, nakladač idr.) – izkopavanje, nakladanje, razlaganje, nameščanje, planiranje, utrjevanje, polaganje asfalta idr.,
 • skrb za tehnično primernost strojev – čiščenje, vzdrževanje in podmazovanje strojev,
 • oskrbovanje strojev z gorivom in potrošnim materialom,
 • odstranjevanje manjših okvar na vozilu in javljanje okvar pristojnim,
 • izvajanje drugih del po naročilu nadrejenega.

 Pričakujemo:

 • izobrazba: srednja poklicna šola – smer: gradbeništvo (IV. stopnja),
 • pridobljeno Potrdilo o  strokovni usposobljenosti upravljanja s TGM,
 • vestnost in odgovornost pri delu,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • drugi pogoji: delavnost, pozitivna naravnanost in veselje do dela, odgovornost in zanesljivost, sposobnost timskega dela, spretnost in vztrajnost.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik),
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas,
 • poskusno delo – 1 mesec,
 • dinamično in raznoliko delo,
 • stimulativno nagrajevanje,
 • možnost takojšnje zaposlitve!

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: STROJNIK TGM) 

AKTUALNO!

26. 5. 2021 | VOZNIK TOVORNEGA VOZILA (M)

 Opis nalog:

 • opravljanje prevozov povezanih z izvajanjem javnih služb (vodovod, odpadne vode, vzdrževanje cest idr.)
 • pomoč pri ostalih delih, ki se izvajajo s tovornim vozilom,
 • razvoz materiala po delovnih nalogih,
 • nakladanje in razkladanje materiala,
 • skrb za delovno opremo in tovorno vozilo,
 • skrb za material/vozilo in preprečevanje odtujevanje materiala/vozila,
 • vodenje evidenc,
 • druga dela vezana na izvajanje prevozov s tovornimi vozili.

Pričakujemo:

 • izobrazba: poklicna šola voznika tovornega vozila ali zaključena IV. stopnja izobrazbe,
 • pridobljena temeljna poklicna kvalifikacija TPK (KODA 95),
 • vestnost in odgovornost pri delu,
 • 1 leto delovnih izkušenj na delovnem mestu voznika tovornega vozila,
 • vozniški izpit B, C in E kategorije,
 • znanje slovenskega jezika,
 • drugi pogoji: pozitivna naravnanost, zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost, sposobnost timskega dela, spretnost in vztrajnost.

Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik),
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • poskusno delo – 1 mesec,
 • stimulativno delovno okolje,
 • možnost takojšnje zaposlitve.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA)

AKTUALNO!

26. 5. 2021 | DELOVNO MESTO: VODJA ELEKTRO ENOTE (M)

  Opis nalog:

 • vodenje in koordiniranje dela v  elektro enoti,
 • organizacija delovnega procesa oz. dnevno usklajevanje tekočih aktivnosti za nemoten potek dela v elektro enoti,
 • planiranje in organizacija periodnih pregledov ter drugih nalog iz naslova rednega vzdrževanja javne razsvetljave in iz naslova investicijskih del na območju občine Kamnik,
 • proaktivno sodelovanje pri tedenskih tehničnih posvetih,
 • ažurno vodenje kontrolne knjige in izvedba mesečnega plana del v elektro enoti,
 • priprava poročil vodstvu in skrb za pravočasno izdelavo zunanjih poročil, ki so povezana z izvajanjem javne službe,
 • skrb za učinkovito sodelovanje in usklajevanje del s preostalimi enotami koncesionarja javnih služb,
 • skrb za stalne izboljšave na področju preventivnega in kurativnega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Kamnik,
 • odgovornost za uvajanje, izgradnjo in nadgradnjo sodobnih pristopov na področju dela v elektro enoti.

 Pričakujemo:

 • izobrazba: višje ali visokošolski strokovni / univerzitetni pogram – smer: elektro inženir (VI., VII. stopnja),
 • opravljen strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov,
 • urejenost, vestnost in odgovornost pri delu,
 • pet let delovnih izkušenj,
 • sposobnost prilagajanja spremembam in proaktivnost,
 • izražene vodstvene in organizacijske kompetence z občutkom in veseljem do dela z ljudmi,
 • skrb za novitete oz. sposobnost implementiranja modernih pristopov dela,
 • računalniška pismenost (Excel, Word idr.),
 • drugi pogoji: zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost in sposobnost timskega dela,
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • delo v uspešnem in rastočem podjetju, ki z izvajanjem javne službe skrbi za dobrobit prebivalcev občine Kamnik;
 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik);
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev) z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas;
 • poskusno delo – 1 mesec;
 • dinamično delo v ambicioznem delovnem okolju;
 • možnost osebnostne rasti in napredovanja;
 • možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: VODJA ELEKTRO ENOTE) 

AKTUALNO!

26. 5. 2021 | KOMUNALNI DELAVEC NA KANALIZACIJI

 Opis nalog:

 • vzdrževanje javne kanalizacije: čiščenje kanalizacijskih objektov, naprav, okolice, izvajanje vzdrževalnih, montažnih in drugih del na kanalizacijski infrastrukturi idr.,
 • čiščenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
 • pomoč pri delih, ki se izvajajo z delovno mehanizacijo,
 • delo na živilski tržnici – priprava tržnega prostora (postavljanje in pospravljanje stojnic), čiščenje tržnega prostora idr.
 • vodenje vzdrževanje čistoče in reda na javnih površinah (praznjenje koškov, okolice idr.),
 • skrb za delovno opremo in stroje, 
 • vodenje različnih evidenc,
 • ostala dela, ki so povezana s področjem dela.

 Pričakujemo:

 • izobrazba: dokončana osnovna šola (II. stopnja)
 • zanesljivost in delavnost,
 • pozitiven odnos do sodelavcev in pripadnost podjetju,
 • drugi pogoji: urejenost in sposobnost timskega dela, vestnost in zavzetost,
 • vozniški izpit B kategorije.

 Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas (40 – urni delovnik),
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev), z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • poskusno delo – 1 mesec,
 • stimulativno delovno okolje,
 • možnost takojšnje zaposlitve.

 Način prijave: na elektronski naslov info@kpk-kamnik.si (s pripisom DM: KOMUNALNI DELAVEC NA KANALIZACIJI)

Vodja kadrovske službe:
MILOJKA ZORE 
t: 051 346 378
e-pošta: milojka.zore@kpk-kamnik.si

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524