Zaposlitev

Postanite del kreativnega delovnega okolja!
SMO PODJETJE Z VELIKO OPTIMIZMA. K SODELOVANJU VABIMO NOVE SODELAVCE.

DELOVNO MESTO: POSLOVNI SEKRETAR – 14. 2. 2019

I. Opis nalog:

 • samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov v glavnem tajništvu družbe
 • pomoč pri vodenju in ažuriranju različnih evidenc (npr. kadrovska evidenca)
 • sprejem, popis, vnos in oddajanje poštnih pošiljk
 • pomoč pri vodenju arhiva
 • vodenje in organiziranje sestankov in aktivnosti na podlagi terminskih planov za vodstvo podjetja
 • vodenje poslovne korespondence in drugih dokumentarnih gradiv
 • sodelovanje pri pripravi raznoraznih materialov za kolegije in druge sestanke družbe (izdelava preglednic, tabel idr.)
 • sodelovanje pri nabavi, načrtovanju in razporejanju pisarniškega materiala
 • sprejem strank in poslovnih partnerjev ter skrb za postrežbo
 • ustna in pisna korespondenca s strankami in poslovnimi partnerji
 • sestava strokovnih dopisov, vlog, zapisnikov
 • druge naloge po navodilu vodstva družbe

II. Pričakujemo:

 • izobrazba: VI. stopnja splošne izobrazbe
 • dobro poznavanje dela z računalnikom, programske opreme in aktivno znanje angleškega jezika
 • vozniški izpit B kategorije
 • druge sposobnosti: komunikativnost, vztrajnost, samoiniciativnost, zmožnost timskega sodelovanja, sposobnost hitrega učenja in hitrega prilagajanja, lojalnost, prilagodljivost, iznajdljivost idr.

III. Nudimo: 

 • zaposlitev za polni delovni čas
 • trajanje zaposlitve – določen čas (12 mesecev)
 • poskusno delo – 3 mesece

Način prijave: po pošti ali na elektronski naslov

DELOVNO MESTO: POGREBNIK (GROBAR) – 14. 2. 2019

I. Opis nalog:

 • organizacija in izvedba pogreba
 • izkop jam za pokojne, zavarovanje sosednjih grobov pred poškodbami
 • delo s pokojniki (priprava pokojnikov za pogrebni ceremonial)
 • pomoč pri prenosu pokojnikov
 • vzdrževanje, čiščenje in urejanje pokopališč
 • sodelovanje pri pogrebnem ceremonialu
 • opravljanje drugih del in nalog v skladu s strokovno usposobljenostjo, potrebami in po nalogu nadrejenega

II. Pričakujemo:

 • izobrazba: poklicna, IV. stopnja
 • vestnost in odgovornost pri delu
 • vozniški izpit B kategorije
 • znanje slovenskega jezika in osnovno poznavanje dela z računalnikom
 • drugi pogoji: zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost, sposobnost timskega dela, sposobnost opravljanja težkih fizičnih del ne glede na vremenske pogoje, sposobnost opravljanja različnih del v zvezi s pokopom, pieteta do pokojnikov in svojcev idr.

III. Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev)
 • poskusno delo – 2 meseca

Način prijave: po pošti ali na elektronski naslov družbe

DELOVNO MESTO: POPISOVALEC VODOMEROV – 14. 2. 2019

I. Opis nalog:

 • odčitavanje vodomerov
 • evidentiranje in javljanje okvar na vodomerih ter drugih sprememb na sistemu, ki jih zasledi pri opravljanju popisa in so pomembne za obračun komunalnih storitev
 • skrb za vzdrževanje in urejenost vozila in naprav za delo, ki so v lasti družbe
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

II. Pričakujemo:

 • izobrazba: poklicna, IV. stopnja tehnične smeri
 • vestnost in odgovornost pri delu
 • vozniški izpit B kategorije
 • znanje slovenskega jezika in osnovno poznavanje dela z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami)
 • drugi pogoji: natančnost, zanesljivost in urejenost

III. Nudimo:

 • zaposlitev za polni delovni čas
 • trajanje zaposlitve – določen čas (12 mesecev)
 • poskusno delo – NE

Način prijave: po pošti ali na elektronski naslov družbe

Kontakti:

 

Komunalno podjetje Kamnik, d. d.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

vodja kadrovske službe:

MILOJKA ZORE