Zaposlitev

Postanite del kreativnega delovnega okolja!

V svojo sredino vabimo dinamične, pozitivno naravnane in samoinicativne sodelavce. Pridružite se nam! 

Pri zaposlovanju dajemo prednost kandidatom iz kamniške občine. Za vse dodatne informacije v zvezi s prostimi delovnimi mesti pokličite našo kadrovsko službo

18. 8. 2020 | DELOVNO MESTO: VODJA ELEKTRO ENOTE (M)

 Opis nalog:

 • vodenje in koordiniranje dela v  elektro enoti;
 • organizacija delovnega procesa oz. dnevno usklajevanje tekočih aktivnosti za nemoten potek dela v elektro enoti;
 • planiranje in organizacija periodnih pregledov ter drugih nalog iz naslova rednega vzdrževanja javne razsvetljave kot tudi iz naslova investicijskih del na območju občine Kamnik;
 • proaktivno sodelovanje pri tedenskih tehničnih posvetih;
 • ažurno vodenje kontrolne knjige in izvedba mesečnega plana del v elektro enoti;
 • priprava poročil vodstvu in skrb za pravočasno izdelavo zunanjih poročil, ki so povezana z izvajanjem javne službe;
 • skrb za učinkovito sodelovanje in usklajevanje del s preostalimi enotami koncesionarja javnih služb;
 • skrb za stalne izboljšave na področju preventivnega in kurativnega vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine Kamnik;
 • odgovornost za uvajanje, izgradnjo in nadgradnjo sodobnih pristopov na področju dela v elektro enoti.

 Pričakujemo:

 • izobrazba: VI. stopnja izobrazbe (elektro inženir) / zahtevan opravljen strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov;
 • urejenost, vestnost in odgovornost pri delu;
 • pet let delovnih izkušenj;
 • sposobnost prilagajanja spremembam in proaktivnost;
 • izražene vodstvene in organizacijske kompetence z občutkom in veseljem do dela z ljudmi;
 • skrb za novitete oz. sposobnost implementiranja modernih pristopov dela;
 • računalniška pismenost (Excel, Word idr.);
 • drugi pogoji: zanesljivost in natančnost, komunikativnost, urejenost in sposobnost timskega dela;
 • vozniški izpit B kategorije.

 Nudimo:

 • delo v uspešnem in rastočem podjetju, ki z izvajanjem javne službe skrbi za dobrobit prebivalcev občine Kamnik;
 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev) z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas;
 • dinamično delo v ambicioznem delovnem okolju;
 • zaposlitev za polni delovni čas;
 • možnost osebnostne rasti in napredovanja;
 • možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati iz občine Kamnik. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo kadrovske službe.

Način prijave: na elektronski naslov družbe (s pripisom DM: VODJA ELEKTRO ENOTE) 

PRIJAVE SPREJEMAMO DO: 26. 8. 2020

18. 8. 2020 | DELOVNO MESTO: GRADBENI DELAVEC – ZIDAR  (M)

 Opis nalog:

 • samostojno opravljanje vseh gradbenih del (zidarska dela – nizke gradnje) na komunalnih objektih in napravah, gradnji in vzdrževanju cest;
 • opravljanje drugih del, ki spadajo v področje dela oz. jih določi nadrejeni in je zanje strokovno in fizično sposoben;
 • skrb za realizacijo delovnih planov in nemoten potek dela na gradbišču;
 • skrb za red in čistočo delovnega mesta.

 Pričakujemo:

 • izobrazba: IV. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri / smer zidarstvo 
 • eno leto delovnih izkušenj;
 • zanesljivost in natančnost;
 • dobra fizična kondicija;
 • sposobnost vodenja manjših delovnih skupin;
 • drugi pogoji: urejenost in sposobnost timskega dela;
 • vozniški izpit B kategorije.

 Nudimo:

 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev) z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas;
 • zaposlitev za polni delovni čas;
 • stimulativno delovno okolje;
 • možnost dodatnega usposabljanja.

Način prijave: na elektronski naslov družbe (s pripisom DM: ZIDAR) 

PRIJAVE SPREJEMAMO DO: 26. 8. 2020

18. 8. 2020 | DELOVNO MESTO: KOMUNALNI DELAVEC (M)

 Opis nalog:

 • izvajanje fizičnih del pri gradnji in vzdrževanju komunalnih objektov in naprav;
 • pomoč pri popravilih komunalnih objektov in naprav;
 • asfaltiranje;
 • urejanje in čiščenje zelenih in drugih javnih površin;
 • druga preposta komunalna dela;
 • skrb za red in čistočo delovnega mesta;
 • opravljanje vseh drugih del, ki spadajo v področje dela oziroma jih določi nadrejeni in je zanje strokovno in fizično odgovoren.

 Pričakujemo:

 • izobrazba: II. stopnja izobrazbe oz. končana osnovna šola
 • zanesljivost, vestnost in odgovornost;
 • dobra fizična kondicija;
 • drugi pogoji: urejenost in sposobnost timskega dela;
 • vozniški izpit B kategorije.

 Nudimo:

 • trajanje zaposlitve – določen čas (6 mesecev) z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas;
 • zaposlitev za polni delovni čas;
 • stimulativno delovno okolje;
 • možnost dodatnega usposabljanja.

Način prijave: na elektronski naslov družbe (s pripisom DM: KOMUNALNI DELAVEC) 

PRIJAVE SPREJEMAMO DO: 26. 8. 2020

AKTUALNO:

15. 11. 2019: KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK IŠČE POMOČ PRI IZVEDBI POGREBNIH CEREMONIALOV

Vse zainteresirane, ki ste pripravljeni na delo v okviru naše pogrebne službe vabimo, da se kot nosač pridružite ekipi, katere skrb je, da je pogrebna slovesnost izvedena dostojno in brezhibno. Od kandidatov pričakujemo pripravljenost in zmožnost sodelovanja tudi pri težjih fizičnih delih (nošenje krste, žare, zastav in druge pogrebne opreme), ne glede na vremenske pogoje, urejenost, zanesljivost in izkazovanje pietete do pokojnika ter njegovih svojcev. V kolikor vas delo zanima, nas pokličite za podrobnejše informacije. Pridružite se dobro vpeljanemu in spoštovanja vrednemu timu.

Vodja kadrovske službe:
MILOJKA ZORE 
t: 051 346 378
e-pošta: milojka.zore@kpk-kamnik.si

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524