Zapore cest

Aktualne zapore.

OBVESTILO O DELNI ZAPORI LOKALNE CESTE LC 160051 MEKINJE – GODIČ IN POPOLNI ZAPORI PLOČNIKA

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije meteorne...
Več

18. 3. 2019 / OBVESTILO O DOPOLNITVI SPREMEMBE PROMETNEGA REŽIMA LOKALNE CESTE MEKINJE-GODIČ ZARADI SANACIJE VOZIŠČA

Obveščamo vas, da bo v času asfaltiranja izvedena 3-dnevna popolna zapora lokalne ceste Mekinje – Godič, in sicer dne 20. 21. in 23. 3. 2019. V času popolne zapore bo urejen obvoz po regionalni cesti v smeri Kamnik-Zgornje Stranje-Godič in obratno.
Dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. d..

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

18. 3. 2019 / OBVESTILO O DELNI ZAPORI: ŠMARCA

Obveščamo vas, da bo zaradi dograditve TK kabelske kanalizacije na območju Šmarca delna zapora Grintovške ceste, Stegen, Jeranove ulice, Pot iz vasi, Kolenčeve poti, Livade, Orehove ulice, Nove poti, Gubčeve ulice, Sončne ulice in Drnovega. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d., in sicer v času od 18. 3. 2019 do 31. 7. 2019, med 7:00 – 15:00 uro.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

15. 3. 2019 / OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI: SAMOSTANSKA ULICA

Obveščamo vas, da bo zaradi popravila strehe na objektu Samostanska 7 izvedena popolna zapora ceste Samostanske ulice, in sicer v času od 18. 3. 2019 do 22. 3. 2019. Dela bo izvajal Uroš Baumann, s. p. Podgorje 36 C, Kamnik.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

8. 3. 2019 / OBVESTILO O DELNI IN POPOLNI ZAPORI: MEKINJE-GODIČ, MEKINJE-ZDUŠA 

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije vozišča lokalne ceste LC 160051 Mekinje-Godič, od hišne številke Cankarjeva 49 do hišne številke Cankarjeva 52, delna zapora lokalne ceste, in sicer v času od 8. 3. 2019 do 27. 3. 2019. V času izvajanja del v križišču z lokalno cesto bo popolna zapora lokalne ceste LZ 160571 Mekinje (Pot na Jeranovo) – Zduša, 2 dni v času od 8. 3. 2019 do 27. 3. 2019. Obvoz v času popolne zapore bo potekal po Cankarjevi cesti in Cesti treh talcev.

Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d. .

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

4. 3. 2019 / OBVESTILO O DELNI IN POPOLNI ZAPORI: NASELJE MARKOVO

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovo DELNA in POPOLNA zapora lokalne ceste LC 161021 Markovo-Studenca-Podlom, in sicer predvidoma v času od 11. 3. 2019 do 30. 9. 2019. V času popolne zapore bo potekal obvoz v smeri Markovo – Rožično – Podhruška – Markovo in obratno. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d.. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

27. 2. 2019 / OBVESTILO O ZAPORI: TOMŠIČEVA IN ŽEBLJARSKA ULICA

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje optične kabelske kanalizacije delna zapora Tomšičeve ulice in Žebljarske ulice od policijske postaje do Trivala, in sicer v času od 4. 3. 2019 do 20. 3. 2019.
Dela bo izvajal, Pirnat d. o. o., Malo Trebeljevo 33, 1000 Ljubljana.

Občankam in občanom ter voznikom se  zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

25. 2. 2019 / OBVESTILO O SPREMENJENEM PROMETNEM REŽIMU: MESTO KAMNIK

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve ‘KAMNIŠKI KARNEVAL’ spremenjen prometni režim v centru Kamnika, in sicer v torek, 5. 3. 2019, v času od od 16. ure do 20. ure.

Zahvaljujemo se za razumevanje .

22. 2. 2019 / OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI: PREŠERNOVA ULICA

Obveščamo vas, da bo zaradi prenove lokala v objektu Glavni trg 3 v Kamniku popolna zapora Prešernove ulice ob objektu Glavni trg 3.  Dela bo izvajal HARTWIG, d. o. o., Opekarna 22 B, 1420 Trbovlje, in sicer v času od 22. 2. 2019 do 2. 3. 2019.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

5. 2. 2019 / OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI: GORNJI LOG – ŠMARCA

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje komunalnih priključkov popolna ceste javne poti Gornji Log v Šmarci, od hišne številka Gornji Log 9 do hišne številka Gornji Log 11. Dela bo izvajal Pavel Poravne, Kamniška cesta 51, 1241 KAMNIK dne 6. 2. 2019.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

29. 1. 2019 / OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI: KRIŽIŠČE LJUBLJANSKE CESTE IN ULICE VILKA ROŽIČA

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije meteorne kanalizacije popolna zapora križišča Ljubljanske ceste in Ulice Vilka Rožiča ter popolna zapora pločnika ob Ljubljanski cesti. Delno bo oviran tudi uvoz na bencinski servis Petrol. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d. , 3 dni v času od 30. 1. 2019 do 15. 2. 2019.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

MEKINJE: PREUSMERITEV PEŠCEV IN SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA

Zaradi sanacije meteorne kanalizacije bosta na območju Mekinj izvedeni:

1. POPOLNA ZAPORA IN PREKOP LC 160051 Mekinje – Godič (Cankarjeva cesta 51), in sicer 1 DAN v času od 21. 1. 2019 do 25. 1. 2019 (v delovnem času med 8. uro in 13. uro)
– Popolna zapora in prekop lokalne ceste se izvede zaradi, dodatnega odvajanje meteorne vode preko lokalne ceste.
– V času popolne zapore bo urejen obvoz po regionalni cesti v smeri Kamnik-Zgornje Stranje-Godič in obratno.

2. POPOLNA ZAPORA PLOČNIKA (od hišne št. Cankarjeva cesta 49 do hišne št. 52) in sprememba preusmeritve pešcev v času od 18. 1. 2019 do 7. 2. 2019
– Zaradi varnosti se spremeni preusmeritev pešcev, tako, da se jih vodi po betonskih stopnicah, ki potekajo ob stanovanjski hiši Cankarjeva 51 na lokalno cesto LZ 160571 Mekinje (Pot na Jeranovo) – Zduša.

🚧 Delna zapora lokalne ceste LC 160051 Mekinje-Godič (od hišne številke Cankarjeva 49 do hišne številke 52) in popolna zapora pločnika iz naslova del potekata v času od 16. 1. 2019 do 7. 2. 2019🚧

 

Kamnik, 22. 1. 2019

Dežurne službe

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524