Zapore cest

DELNA ZAPORA LZ 160511 Podgorje-zbirna cesta (v križišču z JP 660131 Podgorje-Žurbi)

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje...
Več

DELNA ZAPORA JP 660204  Šipkova ulica (pri h.š. Šipkova 14)

Obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih del na...
Več

ZAPORE JAVNO PROMETNIH POVRŠIN ZARADI PRIREDITEV V DECEMBRU

Zaradi prireditev v decembru BO zapora na...
Več

Delna zapora javno prometne površine pred objektom Trg Svobode 10.

Obveščamo vas, da je zaradi odpadanja ometa iz...
Več

Delna in popolna zapora cest

Obveščamo vas, da bo  zaradi popravil na...
Več

Popolna zapora JP 661041 Vranja Peč-Volgemut.

Obveščamo vas, da bo  zaradi sanacije...
Več

Delne zapore cest zaradi gradnje optičnega omrežja

Obveščamo vas, da bo v času dograditve TK...
Več

Popolna zapora pločnika pred objektom Šutna 46 v Kamniku

Obveščamo vas, da bo  zaradi popravil fasade na...
Več

Sprememba prometnega režima v času prireditve “KAMNIŠKI KARNEVAL”

Obveščamo vas, da bo V TOREK 13. 2. 2018 v času...
Več

Sprememba prometnega režima v času OTROŠKE PUSTNE POVORKE na Duplici

Obveščamo vas, da bo V SOBOTO 10. 2. 2018 v času...
Več

Kratkotrajna popolna zapora LZ 160831 Šutna-Glavni trg (od Samčevega predora do Močnikove ul.)

Obveščamo vas, da bo PETEK 16. 2. 2018 v času od...
Več

POPOLNA ZAPORA LZ 160571 Mekinje (Pot na Jeranovo-Cesta dr. Tineta Zajca-Jeranovo)-Zduša

Obveščamo vas, da bo v času dograditve TK...
Več

DELNA ZAPORA LC 161081  LAZE V TUHINJU-ZGORNJI TUHINJ-VELIKI HRIB  (v naselju Laze).

Obveščamo vas, da bo  zaradi sanacije usada na...
Več

Zapora del ( 5 parkirnih mest) parkirišča na Glavnem trgu v Kamniku.

Obveščamo vas, da bo  zaradi prenove...
Več

Zapora del ( 5 parkirnih mest) parkirišča na Glavnem trgu v Kamniku.

Obveščamo vas, da bo  zaradi prenove poslovalnice NLB na lokaciji Glavni trg 10 v Kamniku zapora 5 parkirnih mest na Glavnem trgu v Kamniku.
Izvajalec del bo PAM, d. o. o. , Mušičeva ulica 15, Novo mesto, 8000 Novo mesto.
Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

DELNA ZAPORA LC 161081  LAZE V TUHINJU-ZGORNJI TUHINJ-VELIKI HRIB  (v naselju Laze).

Obveščamo vas, da bo  zaradi sanacije usada na lokalni cesti v času od 21.2.2018 do 21. 3. 2018  DELNA ZAPORA LC 161081  LAZE V TUHINJU-ZGORNJI TUHINJ-VELIKI HRIB  (v naselju Laze).
Izvajalec del bo Komunalno podjetje Kamnik, d. d., Cankarjeva cesta 11, 1241 KAMNIK.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

POPOLNA ZAPORA LZ 160571 Mekinje (Pot na Jeranovo-Cesta dr. Tineta Zajca-Jeranovo)-Zduša

Obveščamo vas, da bo v času dograditve TK kabelske kanalizacije  POPOLNA ZAPORA LZ 160571 Mekinje (Pot na Jeranovo-Cesta dr. Tineta Zajca-Jeranovo)-Zduša na odseku Pot na Jeranovo, 10 dni v času od 20. 2. 2018 do 30. 3. 2018.
V času popolne zapore bo urejen obvoz po Cankarjevi cesti in Cesti treh talcev.
Občankam in občanom ter voznikom se  zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Kratkotrajna popolna zapora LZ 160831 Šutna-Glavni trg (od Samčevega predora do Močnikove ul.)

Obveščamo vas, da bo PETEK 16. 2. 2018 v času od 5:00 ure do 10:00 ure  zaradi snemanja reklame občasna popolna zapora Šutne od Samčevega prehoda do Močnikove ulice. Popolna zapora se bo izvajala v intervalih do 30 min.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

Sprememba prometnega režima v času OTROŠKE PUSTNE POVORKE na Duplici

Obveščamo vas, da bo V SOBOTO 10. 2. 2018 v času od 9:00 do 11:00  zaradi prireditve » OTROŠKA PUSTNA POVORKA«, kratkotrajna zapora Ljubljanske ceste, Bakovniške ulice, Mengeške ulice, Bazoviške ulice, Rudniške ulice, Črnivške ulice, Prvomajske ulice, Ulice Matija Blejca, in pločnika ob Ljubljanski cesti .
Prireditelj  je OŠ Marije Vere Kamnik Ljubljanska cesta 16a, Kamnik.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

Sprememba prometnega režima v času prireditve “KAMNIŠKI KARNEVAL”

Obveščamo vas, da bo V TOREK 13. 2. 2018 v času od 10:00 do 20:00  zaradi prireditve »KAMNIŠKEGA KARNEVALA zapora lokalne ceste LK 160831 Šutna-Glavni trg.
Prireditelj je  Zavod za turizem , šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 KAMNIK.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

Popolna zapora pločnika pred objektom Šutna 46 v Kamniku

Obveščamo vas, da bo  zaradi popravil fasade na objektu ŠUTNA 46 v Kamniku, zapora pločnika v dolžini objekta.
Izvajalec del bo AL GRADNJE d.o.o. , Celovška cesta 317, 1210 Ljubljana –Šentvid
Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Delne zapore cest zaradi gradnje optičnega omrežja

Obveščamo vas, da bo v času dograditve TK kabelske kanalizacije na lokacijah Zduša, Cankarjeva cesta, Pot na Jeranovo, Cesta dr. Tineta Zajca, Molkova pot, Jeranovo, Fužine, Trg talcev in Medvedova ulica  delna zapora cest od  18. 1. 2018 do predvidoma 30. 3. 2018.
Dela bo izvajal ,Pirnat d.o.o., Malo Trebeljevo 33, 1000 LJUBLJANA.
Občankam in občanom ter voznikom se  zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Popolna zapora JP 661041 Vranja Peč-Volgemut.

Obveščamo vas, da bo  zaradi sanacije zemeljskega plazu v času od 17.1.2018 do 28. 2. 2018 POPOLNA ZAPORA JAVNE POTI  št. 661041 Vranja Peč-Volgemut.
Izvajalec del bo Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 KAMNIK.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Delna in popolna zapora cest

Obveščamo vas, da bo  zaradi popravil na kanalizacijskem omrežju,  1 DAN v času od 17.1.2018 do 25.1. 2018, delna zapora  javnih poti:
– JP 660351 Prešernova ulica pri h. š. Prešernova 14 c;
– JP 660211 Ul. T. Brejca pri h. š. Ul. Toma Brejca 11 a;
– JP 660671 Žebljarska pot pri h. š. Žebljarska 9;

ter zaradi izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja popolna zapora lokalne ceste:
– LC 1600921 Nevlje-Oševek-Briše-Soteska v naselju Oševek.
V času popolne zapore bo urejen obvoz za dvosmerni promet v smeri Nevlje-Soteska-Briše-Oševek in obratno. Dela se bodo izvajala 1 dan v času od 17.1.2018 do 25.1.2018 v delovnem času 8:00-13:00 !

Izvajalec del: Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 KAMNIK
Datum zapore : 1 dan v času od 17.1.2018 do 25.1.2018.

 

 

Dežurne službe

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948