Zapore cest

Popolna zapora in prekop JP 660363 Levstikova ulica

Obveščamo vas, da bo v času od 3. 4. 2018 do 20....
Več

Delna zapora regionalne ceste in občinskih cest v naselju Laze v Tuhinju

Obveščamo vas, da bo  zaradi gradnje PLOČNIKA NA...
Več

POPOLNA ZAPORA IN PREKOP LZ 160541 Medvedova-Glavni trg-Maistrova ( Maistrova ulica)

Obveščamo vas, da bo zaradi obnove ceste in...
Več

OBČASNE POPOLNE ZAPORE KAMNIŠKE OBVOZNICE

Obveščamo vas, da bodo na Kamniški obvoznici od...
Več

POPOLNA ZAPORA JP 660321 CESTA NA KAMNIKŠKI STARI GRAD

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve »...
Več

POPOLNA ZAPORA LC 160051 Mekinje-Godič (od Godiča do stadiona v Mekinjah)

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve » MARATON...
Več

SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA V ČASU GRADNJE KANALIZACIJE NA PODROČJU VRHPOLJA PRI KAMNIKU IN LOK

Obveščamo vas, da bo  zaradi gradnje...
Več

SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA V ČASU ŠPORTNE PRIREDITVE »TRIATLON KAMNIK 2018« v nedeljo 24. 6. 2018

Obveščamo vas, da bo zaradi športne...
Več

SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA V ČASU ŠPORTNE PRIREDITVE »TRIATLON KAMNIK 2018« v nedeljo 24. 6. 2018

Obveščamo vas, da bo zaradi športne prireditve »TRIATLON KAMNIK 2018« v nedeljo 24. 6. 2018 od SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA na naslednjih cestah:
– Popolna zapora LC 160051 Mekinje-Godič   od 14:45 do 15:40  in  od 16:05 do 17:20,
– Popolna zapora LC 160091 Nevlje-Olševek-Briše-Soteska v naselju Olševek
od 14:45 do 15:45 in od 16:05 do 17:45,
– Popolna zapora LC 160061 Vrhpolje pri Kamniku-Nevlje-Mekinje  v naselju Mekinje
od 14:45 do 15:45 in od 16:05 do 17:45,
– Popolna zapora JP  660655 Drnovškova pot-iz Neveljske poti od 14:45 do 15:45 in od 16:05 do 17:45,
– Popolna zapora JP 660657 Dom starejših občanov od 14:30 do 15:00,
– Popolna zapora JP 660651 Prašnikarjev drevored  od 14:45 do 15:45  in  od 16:05 do 17:05,

Obvozi:
V času prireditve bo za stanovalce Brezij, Podjelš, Kršiča in del Godiča možen obvoz po regionalni cesti R1 1083 Kamnik (Mekinje)-Stahovica, za stanovalce Zduše, Brega in Jeranovega pa čez naselje Mekinje po  LK 160811  UL. TREH TALCEV in LK 160791 MOLKOVA POT (mimo ZARJE)-POLČEVA.Prireditelj je  TRIATLON KLUB TRISPORT, Zg. Stranje 47,  1242 STAHOVICA.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA V ČASU GRADNJE KANALIZACIJE NA PODROČJU VRHPOLJA PRI KAMNIKU IN LOK

Obveščamo vas, da bo  zaradi gradnje kanalizacije:

  • DELNA IN OBČASNO POPOLNA ZAPORA JP 660716 Vrhpolje pri Kamniku (od h. š. Vrhpolje pri Kamniku 271 do h. š. Vrhpolje pri Kamniku 281) v času od 18. 6. 2018 do 1. 8. 2018. Dela se bodo izvajala od ponedeljka do sobote v času od 6:00 do 15:00. Dnevno po končanju del se bo cesta uredila v normalno prevozno stanje in odstranila popolna zapora.
  • POPOLNA ZAPORA JP 661072 Loke v Tuhinju-Klobčar,  15 dni v času od 18. 6. 2018 do 25. 8. 2018. Obvoz za osebna vozila bo urejen po kolesarski poti od Srednje vasi do Lok.
  • POPOLNA ZAPORA JP 661077 Loke – mimo cerkve , 15 dni v času od 18. 6. 2018 do 25. 8. 2018. Dela se bodo izvajala v dveh fazah, tako, da ne bo oviran dostop do stanovanjskih objektov.
  • DELNA ZAPORA JP 661073 Loke v Tuhinju-Vobovše, 4 dni v času od 18. 6. 2018 do 8. 2018.

Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d. , od ponedeljka do sobote v času od 6:00-15:00.
Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

POPOLNA ZAPORA LC 160051 Mekinje-Godič (od Godiča do stadiona v Mekinjah)

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve » MARATON ALPE,  dne 8. 7. 2018
POPOLNA ZAPORA BREZ OBVOZA :
– LC 160051 Mekinje-Godič (od Godiča do stadiona v Mekinjah)
  v času od 12:30-13:30
POPOLNA ZAPORA Z OBVOZOM :
– LC 160051 Mekinje-Godič (od kulturnega doma Mekinje do stadiona)
 v času od 8:30 do 9:00 in od 13:30 do 16:30
Prireditelj je  KOLESARSKO DRUŠTVO ALPE  Perovo 2 b, 1241 KAMNIK.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

POPOLNA ZAPORA JP 660321 CESTA NA KAMNIKŠKI STARI GRAD

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve » GORNIŠKI FILMSKI VEČER«,  dne 22. 6. 2018  od 18:00 do 24:00 popolna zapora javne poti JP 660321 CESTA NA KAMNIKŠKI STARI GRAD. Prireditelj je  Zavod za turizem , šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 KAMNIK.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

 

OBČASNE POPOLNE ZAPORE KAMNIŠKE OBVOZNICE

Obveščamo vas, da bodo na Kamniški obvoznici od junija do predvidoma oktobra 2018 potekale občasne popolne in delne zapore zaradi sanacije pobočja Starega gradu.

OBČASNE POPOLNE ZAPORE SE BODO IZVAJALE V TREH FAZAH, IN SICER

I.FAZA: JUNIJ 2018
 – POPOLNA ZAPORA OB SOBOTAH in NEDELJAH, od 6. do 7. ure in od 13. do 14. ure
II.FAZA: JULIJ in AVGUST 2018
 – POPOLNA ZAPORA OD PONEDELJKA DO NEDELJE (vsak dan), od 5. do 6. ure, od 9. do 10. ure, od        12.  do 13. ure in od 18.30 do 19.30
III. FAZA: SEPTEMBER in OKTOBER 2018
–  POPOLNA ZAPORA OB SOBOTAH in NEDELJAH, od 6. do 7. ure in od 13. do 14. ure.

 

OBVOZI
 – za tovorna vozila, avtobuse in kombije obvoza ne bo mogoče izvesti,
 – za osebna vozila smer Tuhinjska dolina–Kamnik bo obvoz potekal v smeri Nevlje pri gasilskem domu–     Mamutov most–Neveljska pot–samostan Mekinje–Cankarjeva cesta–krožišče Fužine–Medvedova ulica–   Glavni trg–ulica Šutna–Ljubljanska cesta–Kamniška obvoznica,
 – za osebna vozila smer Kamnik–Tuhinjska dolina pa v smeri krožišče na obvoznici pri bencinskem             servisu OMW–Ljubljanska cesta–Šolska ulica–obvoznica do Maistrovega mostu–Tomšičeva ulica–           Medvedova ulica–krožišče Fužine–Cankarjeva cesta–Prašnikarjev drevored–Neveljska pot–Mamutov       most–Nevlje pri gasilskem domu.

IZJEMA
Zaradi varnosti je v I. fazi obvoza, torej v mesecu juniju 2018, predvidena popolna zapora Maistrovega mostu za smer Kamnik–Tuhinjska dolina, in sicer v smeri Usnjarska cesta pri trgovini Spar–Trg svobode–Prešernova ulica do Glavnega trga.

OBČASNE DELNE ZAPORE
Za potrebe gradbišča in dostave materiala se bodo na Kamniški obvoznici izvajale tudi občasne delne zapore v smeri Kamnik–Tuhinjska dolina, pri čemer bo izvajalec zagotavljal fizično usmerjanje vozil.

FIZIČNO USMERJANJE
Na obvozih pričakujemo povečan promet in občasne zastoje, zato bo na kritičnih mestih potekalo fizično usmerjanje prometa ter nadzor policije.

 

POPOLNA ZAPORA IN PREKOP LZ 160541 Medvedova-Glavni trg-Maistrova ( Maistrova ulica)

Obveščamo vas, da bo zaradi obnove ceste in komunalne infrastrukture popolna zapora Maistrove ulice in sprememba prometnega režima v času od 4. 6. 2018 do 4. 9. 2018.
– Obvoz bo potekal preko Cankarjeve ceste in ulice Šutna,
– Enosmerni promet po Tomšičevi cesti bo potekal nemoteno,
– V času gradnje bo na Maistrovi ulici vzpostavljena cona za pešce.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Delna zapora regionalne ceste in občinskih cest v naselju Laze v Tuhinju

Obveščamo vas, da bo  zaradi gradnje PLOČNIKA NA LAZAH V TUHINJU , delna zapora priključkov lokalne ceste LC 161081, Laze v Tuhinju-Zgornji Tuhinj-Veliki Hrib in javnih poti JP 661384 Zg. Tuhinj, JP 661391 Mali Hrib, JP 661401 Veliki Hrib, ter popolna zapora priključka JP 661411 Cirkuše v Tuhinju-Veliki Hrib.  V času popolne zapore JP 661411 Cirkuše v Tuhinju-Veliki Hrib bo možen dostop iz priključka na regionalno  cesto v naselju Golice.
Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d. v času od 23. 5. 2018 do 31. 7. 2018.
Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Popolna zapora in prekop JP 660363 Levstikova ulica

Obveščamo vas, da bo v času od 3. 4. 2018 do 20. 6. 2018 POPOLNA ZAPORA  LEVSTIKOVE ULICE zaradi rekonstrukcije komunalne infrastrukture. V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato bo za stanovalce Levstikove ulice urejeno makadamsko parkirišče ob železnici.
Dela bo izvajal, EURO GRAD, d. o. o. , Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

Dežurne službe

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948