Vzdrževanje javne razsvetljave

Skrbimo za več kot 100 km elektro omrežja.

Vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave ter drugih objektov, se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim programom javne službe.

Poleg rednega vzdrževanja  zagotavljamo tudi interventno izvajanje javne službe in zagotavljamo odpravo okvar, napak oziroma poškodb v najkrajšem možnem času.

Skrbimo za nemoteno delovanje:

  • 137 prižigalšč,
  • več kot 2300 sijalk,
  • več kot 100 km omrežja in
  • 11 semaforiziranih križišč.

V okviru vzdrževanja poleg skrbi za tehnično brezhibnost omrežja in naprav, izvajamo tudi čiščenje, barvanje ter obnavljanje vseh delov javne razsvetljave še posebej elementov javnih svetilk in semaforjev.

Kontakti:

 

Telefon: 01/ 839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna služba: 031 407 047