Vodstvo podjetja

Vodstvo podjetja

Anča Cvirn – direktorica
Manca Cvirn – namestnica direktorice
Grega Cvirn – prokurist

t: +386 1 83 91 731
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

Tehnične službe

Roman Hribar – vodja tehničnih služb
t: 031 702 888
e-pošta: roman.hribar@kpk-kamnik.si

Bogdan Pogačar – vodja komunalnih dejavnosti
t: 041 275 406
e-pošta: bogdan.pogacar@kpk-kamnik.si

Matic Gorjup – vodja inženiringa
t: 031 220 137
e-pošta: matic.gorjup@kpk-kamnik.si

Rok Križnar – vodja vzdrževanja 
t: 031 512 877
e-pošta: rok.kriznar@kpk-kamnik.si

Robert Kališnik – vodja skladišča
t: 041 487 555
e-pošta: robert.kalisnik@kpk-kamnik.si

Splošne službe

Milojka Zore – vodja splošnih služb
t: 051 346 378
e-pošta: milojka.zore@kpk-kamnik.si

Finančno računovodska služba

Milena Završnik – vodja računovodstva
t: +381 1 83 63 441

e-pošta: milena.zavrsnik@kpk-kamnik.si

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524