Vodstvo podjetja

Vodstvo podjetja

Anča Cvirn – direktorica

Manca Cvirn – namestnica direktorice

Grega Cvirn – prokurist

Vodja tehničnih služb

Roman Hribar – vodja tehničnih služb
t: 031 702 888
e-pošta: roman.hribar@kpk-kamnik.si

Vodje enot

Bogdan Pogačar – vodja komunalnih dejavnosti
t: 041 275 406
e-pošta: bogdan.pogačar@kpk-kamnik.si

Matic Gorjup – vodja inženiringa
t: 031 220 137
e-pošta: matic.gorjup@kpk-kamnik.si

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524