Vodomer

Vgrajeni vodomer predstavlja posamezno odjemno mesto. Vodomerni jašek oziroma prostor, kjer se nahaja vodomer mora biti ustreznih dimenzij, dostopen, suh in zaščiten pred zmrzaljo. Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in se uporablja za merjenje porabe pitne vode.

VZDRŽEVANJE VODOMERA: Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov. Upravljavec skrbi za vzdrževanje vodomerov in redne preizkuse, v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere (Ur. l. RS, št. 26, 26. 3. 2002). Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen vsakih 5 let.

ZAŠČITA VODOMERA PRED ZMRZALJO: Lastnike objektov in uporabnike pitne vode pozivamo, da svoje vodomere preventivno zaščitijo. Pri tem se uporabi ustrezne izolacijske materiale (tkanina, stiropor, steklena volna, izolacijska folija idr.), ki se jih namesti nad vodomer. Prav tako je potrebna izolacija samega pokrova in notranjosti jaška – s tem se prepreči kroženje hladnega zraka okrog inštalacij. Izrednega pomena je tudi to, da se ob padcu temperatur pod ledišče zagotovi kroženje vode po inštalacijah in se s tem izogne njihovim nepotrebnim popravilom. V skladu z odlokom morajo stroške neodgovornega ravnanja uporabnikov nositi lastniki oziroma uporabniki sami. Nizke temperature lahko poškodujejo tudi druge napeljave (npr. do pomožnih objektov), zato ni dovolj, da se pred zimo zagotovi zgolj zaprtje dovodov – tudi tu je potrebna toplotna zaščita in popolna izpraznitev napeljav. S tem se izogne poškodbam in posledično nekontroliranemu izteku vode.

 

V primeru kakršnihkoli poškodb na vodomeru, vas prosimo, da pokličete na našo dežurno telefonsko številko!

Kontakti:

 

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna služba: 041 616 087