Vodomer

Vgrajeni vodomer predstavlja posamezno odjemno mesto. Vodomerni jašek oziroma prostor, kjer se nahaja vodomer mora biti ustreznih dimenzij, dostopen, suh in zaščiten pred zmrzaljo. Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in se uporablja za merjenje porabe pitne vode.
Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov. Upravljavec skrbi za vzdrževanje vodomerov in redne preizkuse, v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere (Ur. l. RS, št. 26, 26. 3. 2002). Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen vsakih 5 let.

Kontakti:

 

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna služba: 041 616 087