Sporočila za javnost

16. 1. 2020 / OBRATOVANJE KAMNIŠKE TRŽNICE OB PRAZNIČNIH SOBOTAH

Obveščamo vas, da bo tržnica na praznični soboti, dne 8. 2. 2020 in 2. 5. 2020, zaprta. Obratovalni čas tržnice v prvem polletju leta 2020, z izjemo omenjenih praznikov, ostaja nespremenjen.

7. 1. 2020 / IZOBEŠANJE REKLAMNIH ČEZCESTNIH TRANSPARENTOV V NOVEM LETU

V Komunalnem podjetju Kamnik skrbimo za storitev oglaševanja na čezcestnih transparentih in reklamnih izveskih na drogovih svetilk javne razsvetljave. V letu 2020 bomo na omenjenem področju iskali dobrodelno priložnost. Izobešanje bo vsem naročnikom, ne glede vrsto oz. namen oglaševanja, od 1. 1. 2020 zaračunano v skladu z veljavnim cenikom, sredstva iz tega naslova bodo namenjena različnim, pomoči potrebnim, posameznikom, družinam, organizacijam ali ustanovam v občini Kamnik. Na voljo so še vedno naslednje lokacije: POD SKALCO, OBVOZNICA PRI ŠCRM, DUPLICA PRI NLB, NA BAKOVNIKU PRI POŠTI, LJUBLJANSKA CESTA PRI MERCATORJU ali ŠOLSKA ULICA PRI ŠPORTNI HALI.

* PGD na območju občine Kamnik so oproščena plačila izobešenja transparenta in takse. Plačila takse so oproščena tudi vsa preostala društva, ki delujejo v javnem interesu. 

20. 12. 2019 / ČIŠČENJE NANOSA NAPLAVIN IN PLAVJA POD BREŽINO NA OBMOČJU VODNEGA ZAJETJA IVERJE (povzeto po obvestilu Občine Kamnik)

Dolgotrajno novembrsko deževje je izdatnost zajetja Iverje po podatkih vzdrževalca Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o. nekoliko poslabšala. Po terenskem ogledu je Občina Kamnik o tem nemudoma obvestila pristojne službe Direkcije Republike Slovenije za vode, koncesionarja Hidrotehnik d. d. in hidrologe iz Geološkega zavoda Slovenije. Glede na ugotovitev je bila sprejeta odločitev, da se v naslednjih dneh očisti nanos naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje ter s temi preventivnimi ukrepi izboljša izdatnost zajetja Iverje. Zavedamo se namreč odgovornosti do vodnega zajetja, iz katerega je voda izredno kvalitetna in neoporečna. Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje zato obveščamo, da se bo omenjeno čiščenje začelo danes, v petek, 20. decembra 2019. Dela bodo potekala predvidoma naslednjih 5 dni, in sicer ob pogoju, da bodo vremenske razmere primerne.

Čiščenje bo potekalo pod nadzorom hidrologov Geološkega zavoda Slovenije in pristojnega koncesionarja Hidrotehnik d. d., z njim pa bomo izboljšali izdatnost drenaže oziroma izkoristek vodnega zajetja Iverje. Občina Kamnik bo skupaj s pristojnimi službami Direkcije Republike Slovenije za vode, rečnim nadzornikom, Ribiško družino Bistrica – Domžale in Komunalnim podjetjem Kamnik d. o. o. spremljala izvajanje del, saj gre za ekološko občutljivo vodovarstveno območje, česar se vsi dodobra zavedamo. Izvajalec del bo moral izvajati posebne ukrepe za preprečitev onesnaženja vode, kot na primer očiščena strojna mehanizacija.

Vse občanke in občane obveščamo, da so pristojne službe izvedle vse potrebne predhodne postopke (tehnična dokumentacija, ogled terena, izlov rib, izvajanje meritev) za izvajanje čiščenja nanosov naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje. Strokovne službe Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o. pa bodo ves čas nadzirale in preverjale kvaliteto pitne vode. V primeru pojava kalnosti bodo uporabniki o ukrepih obveščeni preko sredstev javnega obveščanja.

Vodooskrba bo potekala nemoteno, saj gre v danem za izboljšanje stanja izkoristka vodnega zajetja Iverje, ki je glavni vir pitne vode v občini Kamnik.

 

 

5. 7. 2019 / DIREKTORICA ANČA CVIRN JE PREJEMNICA PRESTIŽNE NAGRADE EVROPSKI MANAGER LETA 2019

V hotelu Holidaj v Sarajevu se je 4. 7. 2019 odvila tradicionalna, 40. slovesnost izbora najboljših menedžerjev in podjetij za regijo srednje in jugovzhodne Evrope – »Evropski Najmnadžer 2019«. Prestižno nagrado v kategoriji »Podjetnik desetletja« je prejela tudi lastnica in direktorica podjetja Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o. in CI & CA d. o. o., ga. Anča Cvirn, ki je tako postala prejemnica ene izmed letošnjih 24 podeljenih nagrad.

Nagrade so vsako leto podeljene s strani neodvisne regionalne evropske žirije. Agencija je bila osnovana leta 95 in je bila sprva orientirana le na bosanski trg, kasneje pa se je projekt razširil tudi na druga področja Evrope. Cilj agencije je promovirati uspešne managerje, ki s svojim delom ustvarjajo dobrobit v družbi oz. drugače, managerjem ki ne ustvarjajo zgolj dobička, pač pa nek način kulturo. Nagrajuje managerje, ki pomembno prispevajo k razvoju podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja.

Direktorica Anča Cvirn, čestitamo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524