Roman Hribar

vodja tehnične službe

Bogdan Pogačar

vodja komunalnih dejavnosti

Matic Gorjup

vodja inženiringa

Milojka Zore

vodja kadrovske službe

Milena Završnik

vodja finančno-računovodske službe

Kontakti:

 

t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si