Priloge

O oskrbi s pitno vodo

Upravljamo z več kot 160 km primarnega in...
Več

NAVODILA O PREKUHAVANJU VODE

...
Več

Dežurne službe

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948