Priključitev na kanalizacijo

Vsaka stranka, ki se želi priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v občini Kamnik, mora najprej oddati vlogo za priključitev na omrežje. Vloga se odda na sedežu družbe, po pošti ali po elektronski pošti na e-naslov: info@kpk-kamnik.si.

Hišni kanalizacijski priključek izvede Komunalno podjetje Kamnik, d. d., ali za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del po pogojih, podanih v soglasju k priključitvi in pod nadzorom upravljavca.

Stroške izgradnje kanalizacijskega hišnega priključka krije uporabnik. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.

 

Kontakti:

 

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna služba: 041 326 256