POZIV UPORABNIKOM K VARČNI IN RACIONALNI RABI PITNE VODE

Uporabnike naprošamo k upoštevanju varčne in racionalne rabe pitne vode, saj je zaradi dolgotrajne suše izdatnost vodnih virov zelo majhna.

Uporabnike pozivamo, da v času trajanja ukrepa varčevanja s pitno vodo upoštevajo naslednja priporočila:

  • uporabljajo pitno vodo le za najnujnejše namene,
  • povečajo nadzor na internem vodovodnem omrežju in preprečijo nekontrolirane izlive,
  • skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti,
  • obveščajo upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu,
  • upoštevajo ukrepe in navodila upravljavca do njihovega preklica.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in vas naprošamo, da poziv dosledno upoštevate.

15. 9. 2021 | SUŠA IN UKREPI ZA DVIG VODOSTAJA NA ZAJETJU IVERJE

Uporabnike obveščamo, da so bile v reko Kamniško Bistrico danes postavljene pregrade za zvišanja vodostaja v reki. S tem bo povečan dotok v drenažno polje zajetja Iverje. Navedeni ukrep ne predstavlja tveganja za kakovost in varnost pitne vode, saj je postavitev izvedena dolvodno od drenažnega zajetja Iverje. Kljub navedenemu bo upravljavec Komunalno podjetje Kamnik redno spremljal ustreznost pitne vode.
Vsa obvestila v zvezi z navedenim bodo objavljena na naši FB in spletni strani ter preko aplikacije Telegram.