POSLANSTVO PODJETJA

Poslanstvo podjetja Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. je postati opaženo, razvojno naravnano, podjetje na področju izvajanja komunalnih storitev. S svojimi deli postaviti standarde opremljanja in zadostiti potrebam vseh odjemalcev. Dvigniti kvaliteto izvajanja gospodarskih javnih služb in posledično kvaliteto življenja občank in občanov v občini Kamnik.

VIZIJA PODJETJA

Vizija Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o. je, ob zagotavljanju trajnih, sodobnih in kvalitetnih komunalnih storitvah, doseči zadovoljstvo končnih uporabnikov, kot tudi varnost ter uspešnost svojih zaposlenih.