Pokopališka in pogrebna dejavnost

Vzdržujemo pokopališča, poskrbimo za organizacijo in izvedbo pogrebov.

Na območju Občine Kamnik izvajamo opravljanje javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti.  Vzdrževanje pokopališč izvajamo na naslednjih pokopališčih:

  • Žale,
  • Mekinje,
  • Podgorje in
  • Nevlje.

Naše dejavnosti obsegajo:

  • oddajanje grobnih prostorov v najem in sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidenc grobov in najemnikov,
  • čiščenje, urejanje in vzdrževanje pokopališč,
  • zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
  • izvajanje pokopališke dežurne službe in
  • pogrebne storitve.

Pogrebna enota:
MIHA GRILC
t: 041 326 255
e-pošta: miha.grilc@kpk-kamnik.si

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948