Pokopališka in pogrebna dejavnost

Vzdržujemo pokopališča, poskrbimo za organizacijo in izvedbo pogrebov.

Na območju Občine Kamnik izvajamo opravljanje javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti.  Vzdrževanje pokopališč izvajamo na naslednjih pokopališčih:

  • Žale,
  • Mekinje,
  • Podgorje in
  • Nevlje.

Naše dejavnosti obsegajo:

  • oddajanje grobnih prostorov v najem in sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidenc grobov in najemnikov,
  • čiščenje, urejanje in vzdrževanje pokopališč,
  • zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
  • izvajanje pokopališke dežurne službe in
  • pogrebne storitve.

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524