Pokopališka in pogrebna dejavnost

Vzdržujemo pokopališča, poskrbimo za organizacijo in izvedbo pogrebov.

Na območju Občine Kamnik izvajamo opravljanje javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti.  Vzdrževanje pokopališč izvajamo na naslednjih pokopališčih:

  • Žale,
  • Mekinje,
  • Podgorje in
  • Nevlje.

Naše dejavnosti obsegajo:

  • oddajanje grobnih prostorov v najem in sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidenc grobov in najemnikov,
  • čiščenje, urejanje in vzdrževanje pokopališč,
  • zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
  • izvajanje pokopališke dežurne službe in
  • pogrebne storitve.

 

Kontakti:

 

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna služba: 041 634 948

Vodja pogrebne službe:

MIHA GRILC