Oskrba s pitno vodo

Skrbimo, da v vaš dom priteče voda izpod Alp.

VODOVODNI SISTEMI V KAMNIKU

VODOVODNI SISTEM KAMNIŠKA BISTRICA

VODOVODNI SITEM ČRNA PRI KAMNIKU

VODOVODNI SISTEM GOZD

VODOVODNI SISTEM POREBER-MARKOVO

VODOVODNI SISTEM IVERJE-KAMNIK

VODOVODNI SISTEM PALOVČE-VRANJA PEČ

VODOVODNI SISTEM PŠAJNOVICA

O OSKRBI S PITNO VODO

Upravljamo z več kot 160 km primarnega in sekundarnega javnega vodovodnega omrežja v občini Kamnik. Z rednim vzdrževanjem omrežja, objektov in naprav skrbimo, da čista pitna voda iz zajetij neokrnjene narave priteče v vaš dom. Za kvalitetno in ažurno vzdrževanje je pomembno, da se redno izvaja nadzor nad slehernim vodovodnim sistemom. Vodovodni sistemi se nadzorujemo preko daljinskega nadzora in osebno preko obiska ter pregleda objektov in naprav s strani nadzornikov. Nadzorniki skladno z načrtom HACCP pregledujejo vse objekte za oskrbo s pitno vodo. Sistem nadzora omogoča stalen pregled nad dogajanjem na vodovodnem omrežju in tudi čim prejšnja popravila v primeru okvar. Omeniti pa je potrebno, da je nepogrešljiva prav komunikacija oziroma obveščanje s strani naših uporabnikov, ki nam nemalokrat olajšajo dolgo in zapleteno odkrivanje okvar. Vzdrževanje vodovodnega sistema ima velik pomen pri zagotavljanju kakovostne pitne vode. Intenzivno odpravljanje napaksanacijska in redna vzdrževalna dela, so pomembni ukrepi za zagotavljanje in ohranjanje kakovostne pitne vode in preprečevanje daljših motenj pri oskrbi z vodo.

Spodaj prikazujemo shemo vodovodnih sistemov v občini Kamnik.

Kontakti:

 

Telefon: 01/ 839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna številka: 041 616 087

Vodja vodovoda: JAKOB LIKOZAR