Osebna izkaznica podjetja

Naziv: KPK KAMNIK, d.o.o.
Naslov: Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
Matična številka: 5144558000
Davčna številka: SI 96465883
Telefon: 01/8391731
Elektronska pošta: info@kpk-kamnik.si
TRR:

IBAN SI56 6100 0001 7476 352 (DH d.d.)

Glavna dejavnost: 36.000 (Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode)
Datum vpisa subjekta v sodni register: 15. 04. 1975
Datum vpisa spremembe subjekta v sodni register: 29. 03. 2019
Osnovni kapital: 240.281,82 EUR
Zastopniki:

Anča Cvirn, direktorica

Grega Cvirn, prokurist

Manca Cvirn, namestnica direktorice

 

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: 01 839 17 31
t2: 01 839 12 64
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524