Odpadne vode

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., kot koncesionar  upravlja z več kot 100 km javnega kanalizacijskega omrežja v občini Kamnik. Z namenom zbiranja in odvajanja odpadnih voda preko dobro načrtovanega in redno vzdrževanega javnega kanalizacijskega omrežja do končne distribucije do Centralne čistilne naprave Kamnik-Domžale skrbimo za dvig kvalitete življenja in ohranjanje čistega okolja.

Kontakti:

Telefon: 01/ 839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna številka (odpadne vode):
041 326 256