Odpadne vode

Vzdržujemo, gradimo in upravljamo z vodi odpadnih snovi.

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., kot koncesionar upravlja z več kot 100 km javnega kanalizacijskega omrežja v občini Kamnik. Z namenom zbiranja in odvajanja odpadnih voda preko dobro načrtovanega in redno vzdrževanega javnega kanalizacijskega omrežja do končne distribucije do Centralne čistilne naprave Kamnik-Domžale skrbimo za dvig kvalitete življenja in ohranjanje čistega okolja.

Kontakti:

 

Telefon: 01/ 839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna številka: 041 326 256

Vodja enote: GREGOR ULČAR