Obvestila

Spremljajte aktualne novice s področja komunalnih storitev.

Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU Kamnik-Iverje (območje Ulice Toma Brejca) Datum zapore: 1. 3. 2019 Čas trajanja:  od 8. do 12.  ure Uporabnike oskrbe s pitno vodo na območju  Ulice Toma Brejca  obveščamo, da bo dne, 1. 3. 2019, zaradi...
Več

OBVESTILO O DELNI ZAPORI LOKALNE CESTE LC 160051 MEKINJE – GODIČ IN POPOLNI ZAPORI PLOČNIKA

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije meteorne kanalizacije delna zapora lokalne ceste LC 160051 Mekinje-Godič od hišne številke Cankarjeva 49 do hišne številke Cankarjeva 52 in popolna zapora pločnika na tem delu, in sicer v času od 14. 1. 2019 do 7. 2. 2019. V istem...
Več

KORIŠČENJE JAVNIH SMETNJAKOV

V Komunalnem podjetju Kamnik redno poskrbimo, da so koši za smeti, ki jih opazite na javnih površinah občine Kamnik, skrbno izpraznjeni, kot tudi za urejenost njihove okolice. Ker se vse večkrat pripeti, da se javne koše uporablja za vse drugo, za kar so ti namenjeni – za odlaganje nevarnih odpadkov, starih oblačil, pasjih iztrebkov ali, kar je najvažnejše, tudi za zbir odpadkov kakšnega izmed gospodinjstevse ti zapolnijo veliko predčasno, problem pa predstavlja tudi vse več umazanije, ki se posledično nahaja na pločnikih in drugih javnih poteh. Bodimo zgled in ohranjajmo čisto okolje. Pravilno koriščenje javnih košev je v pristojnosti občinskega redarstva.

 

19. 4. 2019

OBVESTILO O ČIŠČENJU GREZNIC V ZIMSKEM ČASU

V zimskem času izvajamo praznjenje greznic zgolj po naročilu in prilagojeno vremenskim razmeram. Z mesecem marcem ponovno pričnemo z rednim odvozom grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav. Odvoz bo potekal po terminskem planu. Najmanj 8 dni pred predvidenim odvozom bodo uporabnikom poslana pisna obvestila z navedenim datumom praznjenja.

17. 1. 2019

OBVESTILO  O ZARAČUNAVANJU CEN STORITEV V IMENU IN ZA RAČUN CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE – KAMNIK

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, d. o. o. (JP CČN) je v letu 2017 nadgradila čistilno napravo. Zaradi doseganja višjega učinka čiščenja in sprejema večje količine odpadne vode v čiščenje  je posledično povišala stroške za čiščenje odpadne vode.

CENIK OBRAČUNA STORITVE OGJS čiščenja komunalne odpadne vode v Občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin.

Potrjene cene veljajo od 1. 1. 2018 dalje.

  1. CENE STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
Storitve čiščenja komunalne odpadne vode 0,3681 0,0350 0,4031

 

  1. CENA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN – ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
Storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in MKČN – čiščenje vsebine / blata 0,0133 0,0013 0,0146

 

  1. OMREŽNINA
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
DN manjša od 20 2,2561 0,2143 2,4704

 

5. 1. 2018