Obvestila

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU KAMNIK - IVERJE (območje Kamnika, Podgorja, Duplice, Bakovnika, Korenove ulice, Šmarce, Volčjega potoka ) Datum zapore: 11.12.2018 Čas trajanja:  od 20. do 5.  ure Uporabnike oskrbe s pitno vodo na območju...
Več

Odprava neskladnosti pitne vode na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica, 5.6.2018

Spoštovani,
Na sistemu Kamniška Bistrica- Godič, ki se oskrbuje s pitno vodo iz zajetja Slevo, se z današnjim dnem, 5. 6. 2018, prekinja postopek
kloriranja.
Zadnji vzeti vzorci pitne vode so skladni.
Komunalno podjetje Kamnik, d. d., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (OOZ Kranj) ter Občina Kamnik se prizadevamo, da bi bili vzeti vzorci pitne vode vedno skladni z upoštevanimi kriteriji, določenih v Pravilniku o pitni vodi, Ur. List, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Komunalno podjetje Kamnik, d. d.


OBVESTILO  O ZARAČUNAVANJU CEN STORITEV V IMENU IN ZA RAČUN CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE – KAMNIK

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, d. o. o. (JP CČN) je v letu 2017 nadgradila čistilno napravo. Zaradi doseganja višjega učinka čiščenja in sprejema večje količine odpadne vode v čiščenje  je posledično povišala stroške za čiščenje odpadne vode.

CENIK OBRAČUNA STORITVE OGJS čiščenja komunalne odpadne vode v Občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin.

Potrjene cene veljajo od 1. 1. 2018 dalje.

  1. CENE STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
Storitve čiščenja komunalne odpadne vode 0,3681 0,0350 0,4031

 

  1. CENA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN Mkčn – ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
Storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine / blata 0,0133 0,0013 0,0146

 

  1. OMREŽNINA
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
DN manjša od 20 2,2561 0,2143 2,4704