Obvestila

Spremljajte aktualne novice s področja komunalnih storitev.

NOVO OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO: VODOVODNI SISTEM PALOVČE - VRANJA PEČ (območje VELIKE LAŠNE)   Datum motene oskrbe:  9. 8. 2019 Čas trajanja: od 8.00 do predvidoma 12.00 ure   Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Palovče - Vranja peč...
Več

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU KAMNIŠKA BISTRICA – območje Bistričica

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU KAMNIŠKA BISTRICA - območje Bistričica DATUM OBVESTILA: 7. 8. 2019 ČAS TRAJANJA: do dokončanja del (predvidoma do začetka meseca oktobra) Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Kamniška...
Več

VNOVIČNA DERATIZACIJA

Spoštovani občani in občanke!

Obveščamo vas, da se na območju občine Kamnik vnovično opaža pojav prisotnosti podgan. Glede na navedeno se bo v četrtek25. 7. 2019, na območju mesta Kamnika, Duplice, Bakovnika in Zapric, izvedel vnovičen postopek deratizacije.

Hvala za razumevanje.

23. 7. 2019

OBVESTILO – PREVENTIVNA DERATIZACIJA

V tem tednu je na sporedu nujen preventivni ukrep za pregon glodavcev iz kanalizacijskega sistema kamniške občine. Konec tedna bo v jaške nameščenih okoli 2.500 vab, ki bodo preprečile širitev te, človeku neprijetne, populacije. S tem, ko se zmanjšuje število glodavcev, preprečujemo nevarnost pojava nalezljivih bolezni. Najpogostejši glodavci, zaradi katerih se deratizacija izvaja, so miši in podgane. Najbolj dejavni so v sistemih gosto poseljenih območij, kjer se biološki odpadki nekontrolirano znajdejo v kanalizaciji. Preventivni spomladanski ukrep se bo predvidoma izvajal 6. in 7. junija 2019.

5. 6. 2019

OBVESTILO – IZOBEŠANJE TRANSPARENTOV NA OBMOČJU OBČINE KAMNIK

Obveščamo vas, da Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. skrbi tudi za izobešanje transparentov na območju občine Kamnik, pri čemer je na voljo 5 lokacij: MERCATOR, ŠPORTNA HALA, OBVOZNICA – ZUIM, DUPLICA, ‘POD SKALCO’. Društvom in drugim naročnikom dajemo na razpolago najmanj 10 – dnevne termine.

Kaj potrebujete za rezervacijo lokacije za transparent?

  • termin in lokacijo izobešanja rezervirate na KPK Kamnik, d. o. o., preko spletnega obrazca (rubrika ‘Vloge in solgalsja’) ali e-pošte info@kpk-kamnik.si in
  • dovoljenje za oglaševanje, ki ga izda občinski upravni organ (Na podlagi 8. člena Odloka o oglaševanju v Občini Kamnik (Ur. l. RS. Št. 56/00, 17/06 in 63/08) si mora stranka za oglaševanje pridobiti dovoljenje občinskega upravnega organa.).

Kamnik, 4. 6. 2019

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU  – Kamniška Bistrica

Datum obvestila: 18. 7. 2019

Čas trajanja:  od 8.00 do predvidoma 10.00

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica, obveščamo, da bo danes, 18. 7. 2019 med 8.00 in 10.00, zaradi odprave okvare na javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno vodo na območju naselja Kregarjevo (Zgornji del) .

Vsem uporabnikom na tem območju se opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

Kamnik, 18. 7. 2019

KORIŠČENJE JAVNIH SMETNJAKOV

V Komunalnem podjetju Kamnik redno poskrbimo, da so koši za smeti, ki jih opazite na javnih površinah občine Kamnik, skrbno izpraznjeni, kot tudi za urejenost njihove okolice. Ker se vse večkrat pripeti, da se javne koše uporablja za vse drugo, za kar so ti namenjeni – za odlaganje nevarnih odpadkov, starih oblačil, pasjih iztrebkov ali, kar je najvažnejše, tudi za zbir odpadkov kakšnega izmed gospodinjstevse ti zapolnijo veliko predčasno, problem pa predstavlja tudi vse več umazanije, ki se posledično nahaja na pločnikih in drugih javnih poteh. Bodimo zgled in ohranjajmo čisto okolje. Pravilno koriščenje javnih košev je v pristojnosti občinskega redarstva.

 

19. 4. 2019

OBVESTILO O ČIŠČENJU GREZNIC V ZIMSKEM ČASU

V zimskem času izvajamo praznjenje greznic zgolj po naročilu in prilagojeno vremenskim razmeram. Z mesecem marcem ponovno pričnemo z rednim odvozom grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav. Odvoz bo potekal po terminskem planu. Najmanj 8 dni pred predvidenim odvozom bodo uporabnikom poslana pisna obvestila z navedenim datumom praznjenja.

17. 1. 2019

OBVESTILO  O ZARAČUNAVANJU CEN STORITEV V IMENU IN ZA RAČUN CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE – KAMNIK

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, d. o. o. (JP CČN) je v letu 2017 nadgradila čistilno napravo. Zaradi doseganja višjega učinka čiščenja in sprejema večje količine odpadne vode v čiščenje  je posledično povišala stroške za čiščenje odpadne vode.

CENIK OBRAČUNA STORITVE OGJS čiščenja komunalne odpadne vode v Občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin.

Potrjene cene veljajo od 1. 1. 2018 dalje.

  1. CENE STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
Storitve čiščenja komunalne odpadne vode 0,3681 0,0350 0,4031

 

  1. CENA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN – ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
Storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in MKČN – čiščenje vsebine / blata 0,0133 0,0013 0,0146

 

  1. OMREŽNINA
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
DN manjša od 20 2,2561 0,2143 2,4704

 

5. 1. 2018