Obvestila

Obvestilo o uvedbi uradnih ur

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., uporabnike in stranke obvešča, da z dnem 19.3.2018, uvaja uradne ure. V času uradnih ur nas stranke lahko pokličejo ali nas obiščejo na sedežu podjetja na Cankarjevi cesti 11 v Kamniku. Uradne ure - splošna in tehnična služba...
Več

OBVESTILO O ZAPORI VODE NA VODOVODNEM SISTEMU KAMNIK  Datum zapore: 15. 5. 2018 Čas trajanja: od 9. do 14. ure Uporabnike oskrbe s pitno vodo na območju  dela Medvedove ulice(od HŠ 10 do HŠ 44), Tunjiške ceste (od HŠ 1 do HŠ 5), Žebljarske poti, in dela Fužin ...
Več

Odprava neskladnosti pitne vode na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica, 16. 4. 2018

Vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamniška Bistrica, obveščamo, da izvajamo ukrepe za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode, zato bo voda do nadaljnjega klorirana. Koncentracija prostega klora v pitni vodi ne bo presegala dovoljenih mejnih vrednosti (0,5mg/l), kar pomeni, da je primerna za uživanje in ne predstavlja nevarnosti za zdravje ljudi.

Hvala za razumevanje.

 

OBVESTILO  O ZARAČUNAVANJU CEN STORITEV V IMENU IN ZA RAČUN CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE DOMŽALE – KAMNIK

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, d. o. o. (JP CČN) je v letu 2017 nadgradila čistilno napravo. Zaradi doseganja višjega učinka čiščenja in sprejema večje količine odpadne vode v čiščenje  je posledično povišala stroške za čiščenje odpadne vode.

CENIK OBRAČUNA STORITVE OGJS čiščenja komunalne odpadne vode v Občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin.

Potrjene cene veljajo od 1. 1. 2018 dalje.

  1. CENE STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
Storitve čiščenja komunalne odpadne vode 0,3681 0,0350 0,4031

 

  1. CENA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN Mkčn – ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
Storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine / blata 0,0133 0,0013 0,0146

 

  1. OMREŽNINA
Obračunska postavka Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
DN manjša od 20 2,2561 0,2143 2,4704