Novice

Aktualne zapore, obvestila o moteni oskrbi vode idr.

O oskrbi s pitno vodo

Upravljamo z več kot 160 km primarnega in...
Več

Javna razsvetljava

Osvetljenost življenjskega prostora ne pomeni...
Več

Vzdrževanje javne razsvetljave

Vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne...
Več

OBVESTILO O DELNI ZAPORI LOKALNE CESTE LC 160051 MEKINJE – GODIČ IN POPOLNI ZAPORI PLOČNIKA

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije meteorne...
Več

Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA...
Več

17. 5. 2019 / SPREMENJENI PROMETNI REŽIM

Obveščamo vas, da bo v torek 21. 5. 2019 med 14:30 in 15:45, zaradi plesa četvorke maturantov na Glavnem trgu,  spremenjen prometni režim v centru Kamnika.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja zapore.

16. 5. 2019 / ZAPORA V NEVLJAH IN ZGORNJEM TUHINJU

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacijskih del, v času od 16. 5. 2019 do 31. 5. 2019, izvedena POPOLNA zapora javne poti Nevlje-cerkev. Obvoz bo urejen po lokalni cesti mimo šole. Obveščamo vas tudi, da bo zaradi sanacijskih del, v času od 16. 5. 2019 do 10. 6. 2019, izvedena DELNA zapora lokalne ceste v naselju Zgornji Tuhinj (pri parkirišču pod cerkvijo).

Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d. o. o..

Zahvaljujemo se VAM za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja

16. 5. 2019 / ZAPORA GODIČ-BREZJE

Obveščamo vas, da bo dne, 16. in 17. 5. 2019 – zaradi gradnje montažne stanovanjske hiše – popolna zapora lokalne ceste Godič – Brezje v naselju Godič pri hišni številki Godič 82 a. Obvoz bo urejen v smeri Godič – Podjelše – Godič – Brezje in obratno. Dela bo izvajal LUMAR, d. o. o., Limbuška cesta 32 A, 2000 Maribor .

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

13. 5. 2019 / OBVESTILO O DELNI ZAPORI V GODIČU

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje optične kabelske kanalizacije izvedena delna zapora javnih poti (JP 660561 in JP 660562) v Godiču, od hišne številke Godič 65 do hišne številke Godič 63 c, in sicer v času med 13. 5. 2019 do 31. 7. 2019. Dela bo izvajal Pirnat d. o. o., Malo Trebeljevo 33, 1000 Ljubljana. Občankam, občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

13. 5. 2019 / OBVESTILO O DELNI ZAPORI: SAMOSTANSKA ULICA

Obveščamo vas, da bo – zaradi obnove fasade na objektu Samostanska 14 – delna zapora Samostanske ulice, in sicer v času od 13. 5. 2019 do 8. 6. 2019.  Dela bo izvajal ELVORA, d.o.o., Poljska pot 8, Domžale.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

7. 5. 2019 / OBVESTILO O DELNI ZAPORI – MAISTROVA ULICA

Obveščamo vas, da bo zaradi popravila fasade na objektu Maistrova 1 izvedena DELNA ZAPORA Maistrove ulice, in sicer v času od 7. 5. 2019 do 10. 5. 2019. Dela bo izvajal EVORA, Poljska pot 8, Domžale.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

25. 4. 2019 / OBVESTILO O MOTENI OSKRBI Z VODO NA VODOVODNEM SISTEMU KAMNIŠKA BISTRICA – ZGORNJE STRANJE

  • Datum zapore: 25.4.2019
  • Čas trajanja:  od 8. do 12.  ure

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na območju Zgornjih Stranj obveščamo, da bo dne, 25.4.2019, zaradi okvare na javnemu vodovodu, motena oskrba s pitno vodo od 8. do 12. ure.

Vsem uporabnikom na tem območju se opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

17. 4. 2019 / OBVESTILO O POPOLNIH ZAPORAH – CENTER KAMNIKA

Obveščamo vas, da bo zaradi VSTAJENSKE PROCESIJE, v soboto 20. 4. 2019, od 20:10 do 20:40, izvedena popolna zapora centra Kamnika na območju: Samostanske ulice, Samčevega predora, Glavnega trga, Poti na Poljane in Frančiškanskega trga.
Prireditelj procesije je FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN, Frančiškanski trg 2, 1240 Kamnik.
 
Prav tako vas obveščamo, da bo zaradi VSTAJENSKE PROCESIJE, v nedeljo 21. 4. 2019, in sicer od 7:00 do 7:30, izvedena popolna zapora centra Kamnika na območju: Šutne, Kolodvorske ulice, Streliške ulice in Zapric.
 
Prireditelj procesije je Župnijski urad Kamnik, Raspov prehod 2, 1241 Kamnik.
 
Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

16. 4. 2019 / OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI – MARKOVO

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje kanalizacije v naselju Markovo, POPOLNA zapora lokalne ceste LC 161021 Markovo – Studenca – Podlom, predvidoma 60 dni, v obdobju med 16. 4. 2019 in 30. 9. 2019. Dela bodo potekala fazno.

V času popolne zapore bo potekal obvoz za osebna vozila v smeri Markovo – Rožično – Podhruška – Markovo in obratno. Na delu javne poti JP 661132 Markovo-Rožično se bo zaradi širine cestišča, ki ne dopušča dvosmernega prometa urejal promet s semaforjem. Obvoz za tovorna vozila bo potekal v smeri Markovo – Studenca – Podlom.

Izvajalec del je Komunalno podjetje Kamnik, d.o.o..

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

2. 4. 2019 / OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU KAMNIK – IVERJE (območje Parmove ulice, Prešernove ulice in Trga svobode)

Datum zapore: 2. 4. 2019

Čas trajanja:  od 9. do 13.  ure

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na območju ulic Parmova, Prešernova in Trg svobode obveščamo, da bo dne, 2. 4. 2019, zaradi okvare na javnemu vodovodu, motena oskrba s pitno vodo od 9. do 13. ure.

Vsem uporabnikom na tem območju se opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

28. 3. 2019 / OBVESTILO O DELNI IN OBČASNO POPOLNI ZAPORI LOKALNE CESTE LC 161011 SOTESKA – POREBER IN POPOLNI ZAPORI JP 661103 POREBER

Obveščamo vas, da je zaradi gradnje komunalne infrastrukture v naselju Poreber, DELNA in občasno POPOLNA zapora lokalne ceste LC 161011 Soteska – Poreber (pri hišni številki Poreber 3 in Poreber 3 b), in sicer  v času od 5. 3. 2019 do 20. 4. 2019 ter popolna zapora JP 661103 Poreber, 14 dni v času od  5. 3. 2019 do 20. 4. 2019. V času popolne zapore bo potekal obvoz v smeri Poreber-Hrib-Soteska in obratno. Dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. d. .

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

26. 3. 2019 / OBVESTILO O SPREMEMBI PROMETNEGA REŽIMA: OBČINSKI PRAZNIK

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve ob OBČINSKEM PRAZNIKU spremenjeni prometni režim v centru Kamnik, in sicer v petek, 29. 3. 2019, od 16:45 ure do 18:00 ure.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

18. 3. 2019 / OBVESTILO O DOPOLNITVI SPREMEMBE PROMETNEGA REŽIMA: MEKINJE-GODIČ

Obveščamo vas, da bo v času asfaltiranja izvedena popolna 3-dnevna zapora lokalne ceste, Mekinje-Godič, in sicer v času od 18. 3. 2019 do 27. 3. 2019. V času popolne zapore bo urejen obvoz po regionalni cesti v smeri Kamnik-Zgornje Stranje-Godič in obratno.
Dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. d..

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

18. 3. 2019 / OBVESTILO O DELNI ZAPORI: ŠMARCA

Obveščamo vas, da bo zaradi dograditve TK kabelske kanalizacije na območju Šmarca delna zapora Grintovške ceste, Stegen, Jeranove ulice, Pot iz vasi, Kolenčeve poti, Livade, Orehove ulice, Nove poti, Gubčeve ulice, Sončne ulice in Drnovega. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d., in sicer v času od 18. 3. 2019 do 31. 7. 2019, v delovnem času med 7:00 – 15:00.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

15. 3. 2019 / OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI: SAMOSTANSKA ULICA

Obveščamo vas, da bo zaradi popravila strehe na objektu Samostanska 7 izvedena popolna zapora ceste Samostanske ulice, in sicer v času od 18. 3. 2019 do 22. 3. 2019. Dela bo izvajal Uroš Baumann, s. p. Podgorje 36 C, Kamnik.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

8. 3. 2019 / OBVESTILO O DELNI IN POPOLNI ZAPORI: MEKINJE-GODIČ, MEKINJE-ZDUŠA

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije vozišča lokalne ceste LC 160051 Mekinje-Godič, od hišne številke Cankarjeva 49 do hišne številke Cankarjeva 52, delna zapora lokalne ceste, in sicer v času od 8. 3. 2019 do 27. 3. 2019. V času izvajanja del v križišču z lokalno cesto bo popolna zapora lokalne ceste LZ 160571 Mekinje (Pot na Jeranovo) – Zduša, 2 dni v času od 8. 3. 2019 do 27. 3. 2019. Obvoz v času popolne zapore bo potekal po Cankarjevi cesti in Cesti treh talcev.

Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d. .

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

4. 3. 2019 / OBVESTILO O DELNI IN POPOLNI ZAPORI: NASELJE MARKOVO

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje komunalne infrastrukture v naselju Markovo, DELNA in POPOLNA zapora lokalne ceste LC 161021 Markovo-Studenca-Podlom, predvidoma v času od 11. 3. 2019 do 30. 9. 2019. V času popolne zapore bo potekal obvoz v smeri Markovo – Rožično – Podhruška – Markovo in obratno. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d..

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

27. 2. 2019 / OBVESTILO O ZAPORI: TOMŠIČEVA IN ŽEBLJARSKA ULICA

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje optične kabelske kanalizacije delna zapora Tomšičeve ulice in Žebljarske ulice od policijske postaje do Trivala, in sicer v času od 4. 3. 2019 do 20. 3. 2019.
Dela bo izvajal, Pirnat d. o. o., Malo Trebeljevo 33, 1000 Ljubljana.

Občankam in občanom ter voznikom se  zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

25. 2. 2019 / OBVESTILO O SPREMENJENEM PROMETNEM REŽIMU: MESTO KAMNIK

Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve ‘KAMNIŠKI KARNEVAL’ spremenjen prometni režim v centru Kamnika, in sicer v torek 5. 3. 2019, v času od 16. do 20. ure.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

22. 2. 2019 / OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI: PREŠERNOVA ULICA

Obveščamo vas, da bo zaradi prenove lokala v objektu Glavni trg 3 v Kamniku popolna zapora Prešernove ulice ob objektu Glavni trg 3.  Dela bo izvajal HARTWIG, d. o. o., Opekarna 22 B, 1420 Trbovlje, in sicer v času od 22. 2. 2019 do 2. 3. 2019.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

5. 2. 2019 / OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI: GORNJI LOG – ŠMARCA

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje komunalnih priključkov popolna ceste javne poti Gornji Log v Šmarci, od hišne številka Gornji Log 9 do hišne številka Gornji Log 11. Dela bo izvajal Pavel Poravne, Kamniška cesta 51, 1241 KAMNIK, dne 6. 2. 2019.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

29. 1. 2019 / OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI: KRIŽIŠČE LJUBLJANSKE CESTE IN ULICE VILKA ROŽIČA

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije meteorne kanalizacije popolna zapora križišča Ljubljanske ceste in Ulice Vilka Rožiča ter popolna zapora pločnika ob Ljubljanski cesti. Delno bo oviran tudi uvoz na bencinski servis Petrol. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d. , 3 dni v času od 30. 1. 2019 do 15. 2. 2019.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.


MEKINJE: PREUSMERITEV PEŠCEV IN SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA

Zaradi sanacije meteorne kanalizacije bosta na območju Mekinj izvedeni:

1. POPOLNA ZAPORA IN PREKOP LC 160051 Mekinje – Godič (Cankarjeva cesta 51), in sicer 1 DAN v času od 21. 1. 2019 do 25. 1. 2019 (v delovnem času med 8. uro in 13. uro)
– Popolna zapora in prekop lokalne ceste se izvede zaradi, dodatnega odvajanje meteorne vode preko lokalne ceste.
– V času popolne zapore bo urejen obvoz po regionalni cesti v smeri Kamnik-Zgornje Stranje-Godič in obratno.

2. POPOLNA ZAPORA PLOČNIKA (od hišne št. Cankarjeva cesta 49 do hišne št. 52) in sprememba preusmeritve pešcev v času od 18. 1. 2019 do 7. 2. 2019
– Zaradi varnosti se spremeni preusmeritev pešcev, tako, da se jih vodi po betonskih stopnicah, ki potekajo ob stanovanjski hiši Cankarjeva 51 na lokalno cesto LZ 160571 Mekinje (Pot na Jeranovo) – Zduša.

🚧 Delna zapora lokalne ceste LC 160051 Mekinje-Godič (od hišne številke Cankarjeva 49 do hišne številke 52) in popolna zapora pločnika iz naslova del potekata v času od 16. 1. 2019 do 7. 2. 2019🚧

 

DEŽURNE SLUŽBE

 

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524