Novice

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA...
Več

Popolna zapora Glavnega trga in Maistrove ulice

Obveščamo vas, da bo v ČETRTEK,  20. 9. 2018 od 8:00 do 13:00 ob  Evropskem tednu mobilnosti v centru mesta potekala aktivnost, »dan brez avtomobila«, zato bodo zaprte ceste za ves promet od sodišča do konca Samčevega predora in Maistrova ulica od Malograjskega dvora do pošte.
Organizator prireditve je Občina Kamnik.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

 

DELNA ZAPORA LZ 160541 Medvedova-Glavni trg-Maistrova (pri pošti)

Obveščamo vas, da bo zaradi obnove Glavnega trga delna zapora Maistrove ulice in Glavnega trga pri pošti v času od 10. 9. 2018 do 30. 10. 2018. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

POPOLNA ZAPORA CESTE TREH TALCEV

Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije zgornjega ustroja ceste, POPOLNA ZAPORA JP 660633  Cesta treh talcev od hišne številke 26 do 28 c  v času od 12. 9. 2018 do 28. 9. 2018 in lokalne ceste LZ 160821 Cesta treh talcev od hišne številke 34 b do 34 c. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d. v delovnem času od 7:00-15:00. Dnevno, se bo po končanih delih uredilo cestišče v normalno prevozno stanje.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

MOTENA OSKRBA S PITNO VODO

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU Kamnik-Iverje
(območje Ulice Vilka Rožiča)

Datum zapore: 21.9.2018

Čas trajanja: od 8. do  predvidoma 15.  ure

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na območju  Ulice Vilka Rožiča, obveščamo, da bo dne, 21.9.2018, zaradi okvare na javnemu vodovodu, motena oskrba s pitno vodo od 8. do predvidoma 15. ure.
Vsem uporabnikom na tem območju se opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

Kamnik, 21.9.2018


 

POPOLNA ZAPORA IN PREKOP JP 735271 Lipa – Rakitovec

Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije javne poti popolna zapora javne poti JP 735271 Lipa – Rakitovec pred naseljem Laseno.  V času popolne zapore bo urejen obvoz v smeri Lipa – Gabrovka – Pšajnovica – Laseno.
Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d., v času od 20.8. 2018 do 21. 9. 2018.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

DELNA in OBČASNO POPOLNA ZAPORA IN PREKOP LC 160531 Kamnik –Perovo

Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije lokalne ceste delna in občasno popolna zapora LC 160531 Kamnik – Perovo od hišne številka Perovo 12 b do hišne številka Perovo 15. V času popolne zapore bo urejen obvoz v smeri Pot v Rudnik-Pot na Dobravo-obvoznica in obratno. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d.,10 dni v času od 16. 8. 2018 do 10. 9. 2018.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

 

Delna zapora LC Podgorje-Kamnik od km 2.060 do km 2.470

Obveščamo vas, da bo zaradi obnove lokalne ceste Kamnik-Podgorje delna zapora od železniškega prehoda na Kranjski cesti do hišne številke Podgorje 22.
Dela bo izvajalo podjetje KPL, d. o. o., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana v času od 8.  8. 2018 do 25. 9. 2018.
Občankam in občanom ter voznikom se  zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Popolna zapora obvoznice in obvoz

POPOLNA ZAPORA KAMNIŠKE OBVOZNICE
Obveščamo vas, da bo zaradi obnove vozišča na kamniški obvoznici popolna zapora  od  krožišča pri Qlandiji do krožišča pri OMV. Dela se bodo izvajala v času od 23. 7. 2018 do 26. 8. 2018.  Izvajalec del je STRABAG, d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana.

SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA V ČASU GRADNJE KANALIZACIJE NA PODROČJU VRHPOLJA PRI KAMNIKU IN LOK

Obveščamo vas, da bo  zaradi gradnje kanalizacije:

  • DELNA IN OBČASNO POPOLNA ZAPORA JP 660716 Vrhpolje pri Kamniku (od h. š. Vrhpolje pri Kamniku 271 do h. š. Vrhpolje pri Kamniku 281) v času od 18. 6. 2018 do 1. 8. 2018. Dela se bodo izvajala od ponedeljka do sobote v času od 6:00 do 15:00. Dnevno po končanju del se bo cesta uredila v normalno prevozno stanje in odstranila popolna zapora.
  • POPOLNA ZAPORA JP 661072 Loke v Tuhinju-Klobčar,  15 dni v času od 18. 6. 2018 do 25. 8. 2018. Obvoz za osebna vozila bo urejen po kolesarski poti od Srednje vasi do Lok.
  • POPOLNA ZAPORA JP 661077 Loke – mimo cerkve , 15 dni v času od 18. 6. 2018 do 25. 8. 2018. Dela se bodo izvajala v dveh fazah, tako, da ne bo oviran dostop do stanovanjskih objektov.
  • DELNA ZAPORA JP 661073 Loke v Tuhinju-Vobovše, 4 dni v času od 18. 6. 2018 do 8. 2018.

Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d. , od ponedeljka do sobote v času od 6:00-15:00.
Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

OBČASNE POPOLNE ZAPORE KAMNIŠKE OBVOZNICE

Obveščamo vas, da bodo na Kamniški obvoznici od junija do predvidoma oktobra 2018 potekale občasne popolne in delne zapore zaradi sanacije pobočja Starega gradu.

OBČASNE POPOLNE ZAPORE SE BODO IZVAJALE V TREH FAZAH, IN SICER

I.FAZA: JUNIJ 2018
 – POPOLNA ZAPORA OB SOBOTAH in NEDELJAH, od 6. do 7. ure in od 13. do 14. ure
II.FAZA: JULIJ in AVGUST 2018
 – POPOLNA ZAPORA OD PONEDELJKA DO NEDELJE (vsak dan), od 5. do 6. ure, od 9. do 10. ure, od        12.  do 13. ure in od 18.30 do 19.30
III. FAZA: SEPTEMBER in OKTOBER 2018
–  POPOLNA ZAPORA OB SOBOTAH in NEDELJAH, od 6. do 7. ure in od 13. do 14. ure.

 

OBVOZI
 – za tovorna vozila, avtobuse in kombije obvoza ne bo mogoče izvesti,
 – za osebna vozila smer Tuhinjska dolina–Kamnik bo obvoz potekal v smeri Nevlje pri gasilskem domu–     Mamutov most–Neveljska pot–samostan Mekinje–Cankarjeva cesta–krožišče Fužine–Medvedova ulica–   Glavni trg–ulica Šutna–Ljubljanska cesta–Kamniška obvoznica,
 – za osebna vozila smer Kamnik–Tuhinjska dolina pa v smeri krožišče na obvoznici pri bencinskem             servisu OMW–Ljubljanska cesta–Šolska ulica–obvoznica do Maistrovega mostu–Tomšičeva ulica–           Medvedova ulica–krožišče Fužine–Cankarjeva cesta–Prašnikarjev drevored–Neveljska pot–Mamutov       most–Nevlje pri gasilskem domu.

IZJEMA
Zaradi varnosti je v I. fazi obvoza, torej v mesecu juniju 2018, predvidena popolna zapora Maistrovega mostu za smer Kamnik–Tuhinjska dolina, in sicer v smeri Usnjarska cesta pri trgovini Spar–Trg svobode–Prešernova ulica do Glavnega trga.

OBČASNE DELNE ZAPORE
Za potrebe gradbišča in dostave materiala se bodo na Kamniški obvoznici izvajale tudi občasne delne zapore v smeri Kamnik–Tuhinjska dolina, pri čemer bo izvajalec zagotavljal fizično usmerjanje vozil.

FIZIČNO USMERJANJE
Na obvozih pričakujemo povečan promet in občasne zastoje, zato bo na kritičnih mestih potekalo fizično usmerjanje prometa ter nadzor policije.

 

Dežurne službe

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948