Novice

Obvestilo o uvedbi uradnih ur

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., uporabnike in...
Več

Prenova cestnega odseka Godič- Kršič
V tem tednu smo končali z gradbenimi deli na prenovi cestnega odseka Godič – Kršič. Na 285 metrih prenove asfaltne prevleke je bila izvedena drenaža, odvodnavanje meteorne vode, izgradnje opornih zidov, kamnitih koritnic in odbojne ograje.

Cesta skozi Volčji Potok ponovno odprta
Uspešno smo zaključili izgradnjo propusta pod cesto pri Arboretumu Volčji Potok. S tem je zaključena prenova dela odseka ceste
LC 071082-VIR-RADOMLJE-VOLČJI POTOK-KAMNIK ob kateri je dograjen tudi pločnik.

 

Popolna zapora PEŠ POTI na Levstikovi ulici in delna zapora Polčeve poti

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje optične kabelske kanalizacije POPOLNA ZAPORA PEŠPOTI od Levstikove ulice do Pot na Poljane  od 23. 4. 2018 do 25. 4. 2018  ter  DELNA ZAPORA LOKALNE CESTE LK 160791 Molkova pot (mimo Zarje)-Polčeva pot, 3 dni v času od 3. 5. 2018 do 15. 5. 2018.
Občankam in občanom ter voznikom se  zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Popolna zapora in prekop lokalne ceste LC 160101 Sp. Stranje-Zg. Stranje

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje kanalizacije popolna zapora in prekop lokalne ceste LC 160101 Sp. Stranje-Zg. Stranje,  30 dni v času od 20. 4. 2018 do 1. 6. 2018.  V času popolne zapore bo urejen obvoz.
Dela bo izvajal KPL, d. o. o., Tbilisijska 61, 1000 LJUBLJANA.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Delna zapora LC 160521 Domžalska-Ljubljanska (Šolska) in LK Šutna-Glavni trg (ob objektu Šutna 35)

Obveščamo vas, da bo delna zapora in prekop LC 160521 Domžalska cesta-Ljubljanska cesta (Šolska c.) in LK 160831 Šutna-Glavni trg ob objektu Šutna 35,  zaradi ureditve zgornjega ustroja cestišča (dvig jaškov na višino in krpanje asfalta) na Šolski ulici pri objektu Šutna 35. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. d., 2 dni v času od 18. 4. 2018 do 21. 4. 2018.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Delna zapora JP 660672 Žebljarska pot-brv čez Kamniško Bistrico

Obveščamo vas, da bo  zaradi popravila strehe na objektu Tomšičeva 5 delna zapora Žebljarske ceste (v dolžini  objekta) V času od 21. 4. 2018 do 30. 4. 2018.  Izvajalec del bo Igor Vinšek, s. p., Tunjice 27, 1241 KAMNIK.Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

JP 660671 Žebljarska pot

Obveščamo vas, da bo v času od 4. 4. 2018 do 4. 6. 2018 POPOLNA ŽEBLJARSKE POTI zaradi rekonstrukcije komunalne infrastrukture. V času popolne zapore ni možnega obvoza. Stanovalci Žebljarske poti lahko parkirajo na javnih parkiriščih pri Domu kulture Kamnik in pri stadionu Prijateljstva v Mekinjah.
Dela bo izvajal, LAVACO, d. o. o. , Cesta Andreja Bitenca 68, 1117 Ljubljana
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

 

Popolna zapora in prekop JP 660363 Levstikova ulica

Obveščamo vas, da bo v času od 3. 4. 2018 do 20. 6. 2018 POPOLNA ZAPORA  LEVSTIKOVE ULICE zaradi rekonstrukcije komunalne infrastrukture. V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato bo za stanovalce Levstikove ulice urejeno makadamsko parkirišče ob železnici.
Dela bo izvajal, EURO GRAD, d. o. o. , Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

Popolna zapora Šutne in Kolodvorske ulice

Obveščamo vas, da bo NEDELJO 1. 4. 2018 v času od 7:00 do 7:30  zaradi Vstajenjske procesije popolna zapora Šutne in Kolodvorske ulice.
Prireditelj je Župnijski urad Kamnik,  Raspov prehod 2, 1241 KAMNIK.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

POPOLNA ZAPORA JP 660348 Samostanska ulica (pred objektom Samostanska 22)

Obveščamo vas, da bo  zaradi menjave strešne kritine na objektu Samostanska 22, popolna zapora Samostanske ulice pred h. š. 22.
Izvajalec del bo Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Baumann, s. p. , Podgorje 36 c. KAMNIK.
Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Zapora del ( 5 parkirnih mest) parkirišča na Glavnem trgu v Kamniku.

Obveščamo vas, da bo  zaradi prenove poslovalnice NLB na lokaciji Glavni trg 10 v Kamniku zapora 5 parkirnih mest na Glavnem trgu v Kamniku.
Izvajalec del bo PAM, d. o. o. , Mušičeva ulica 15, Novo mesto, 8000 Novo mesto.
Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

DELNA ZAPORA LC 161081  LAZE V TUHINJU-ZGORNJI TUHINJ-VELIKI HRIB  (v naselju Laze).

Obveščamo vas, da bo  zaradi sanacije usada na lokalni cesti v času od 21.2.2018 do 21. 3. 2018  DELNA ZAPORA LC 161081  LAZE V TUHINJU-ZGORNJI TUHINJ-VELIKI HRIB  (v naselju Laze).
Izvajalec del bo Komunalno podjetje Kamnik, d. d., Cankarjeva cesta 11, 1241 KAMNIK.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

POPOLNA ZAPORA LZ 160571 Mekinje (Pot na Jeranovo-Cesta dr. Tineta Zajca-Jeranovo)-Zduša

Obveščamo vas, da bo v času dograditve TK kabelske kanalizacije  POPOLNA ZAPORA LZ 160571 Mekinje (Pot na Jeranovo-Cesta dr. Tineta Zajca-Jeranovo)-Zduša na odseku Pot na Jeranovo, 10 dni v času od 20. 2. 2018 do 30. 3. 2018.
V času popolne zapore bo urejen obvoz po Cankarjevi cesti in Cesti treh talcev.
Občankam in občanom ter voznikom se  zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Obvestilo o uvedbi uradnih ur

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., uporabnike in stranke obvešča, da z dnem 19.3.2018, uvaja uradne ure.
V času uradnih ur nas stranke lahko pokličejo ali nas obiščejo na sedežu podjetja na Cankarjevi cesti 11 v Kamniku.

Uradne ure – splošna in tehnična služba
ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00-10.00
sreda: 8.00-15.00
Uradne ure – pisarna pogrebna služba
od ponedeljka do petka: 7.00-15.00

 

Sprememba prometnega režima v času prireditve “KAMNIŠKI KARNEVAL”

Obveščamo vas, da bo V TOREK 13. 2. 2018 v času od 10:00 do 20:00  zaradi prireditve »KAMNIŠKEGA KARNEVALA zapora lokalne ceste LK 160831 Šutna-Glavni trg.
Prireditelj je  Zavod za turizem , šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 KAMNIK.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapore.

Popolna zapora pločnika pred objektom Šutna 46 v Kamniku

Obveščamo vas, da bo  zaradi popravil fasade na objektu ŠUTNA 46 v Kamniku, zapora pločnika v dolžini objekta.
Izvajalec del bo AL GRADNJE d.o.o. , Celovška cesta 317, 1210 Ljubljana –Šentvid
Občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Delne zapore cest zaradi gradnje optičnega omrežja

Obveščamo vas, da bo v času dograditve TK kabelske kanalizacije na lokacijah Zduša, Cankarjeva cesta, Pot na Jeranovo, Cesta dr. Tineta Zajca, Molkova pot, Jeranovo, Fužine, Trg talcev in Medvedova ulica  delna zapora cest od  18. 1. 2018 do predvidoma 30. 3. 2018.
Dela bo izvajal ,Pirnat d.o.o., Malo Trebeljevo 33, 1000 LJUBLJANA.
Občankam in občanom ter voznikom se  zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

 

Popolna zapora JP 661041 Vranja Peč-Volgemut.

Obveščamo vas, da bo  zaradi sanacije zemeljskega plazu v času od 17.1.2018 do 28. 2. 2018 POPOLNA ZAPORA JAVNE POTI  št. 661041 Vranja Peč-Volgemut.
Izvajalec del bo Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 KAMNIK.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Delna in popolna zapora cest

Obveščamo vas, da bo  zaradi popravil na kanalizacijskem omrežju,  1 DAN v času od 17.1.2018 do 25.1. 2018, delna zapora  javnih poti:
– JP 660351 Prešernova ulica pri h. š. Prešernova 14 c;
– JP 660211 Ul. T. Brejca pri h. š. Ul. Toma Brejca 11 a;
– JP 660671 Žebljarska pot pri h. š. Žebljarska 9;

ter zaradi izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja popolna zapora lokalne ceste:
– LC 1600921 Nevlje-Oševek-Briše-Soteska v naselju Oševek.
V času popolne zapore bo urejen obvoz za dvosmerni promet v smeri Nevlje-Soteska-Briše-Oševek in obratno. Dela se bodo izvajala 1 dan v času od 17.1.2018 do 25.1.2018 v delovnem času 8:00-13:00 !

Izvajalec del: Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 KAMNIK
Datum zapore : 1 dan v času od 17.1.2018 do 25.1.2018.

 

 

Delna zapora javno prometne površine pred objektom Trg Svobode 10.

Obveščamo vas, da je zaradi odpadanja ometa iz fasade objekta Trg Svobode 10, delna zapora lokalne ceste LK 160851 Parmova-Trg Svobode- Jalova in nekategorizirane javno prometne površine pred objektom Trg Svobode 10.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času oviranja cestišča.

ZAPORE JAVNO PROMETNIH POVRŠIN ZARADI PRIREDITEV V DECEMBRU

Zaradi prireditev v decembru BO zapora na naslednjih javno prometnih površinah:
PRIŽIG LUČK:  Dne 1.12.2017 od 16:30 do 21:00
    – LC 160540 Maistrova-Glavni trg-Medvedova-Fužine (sodišče –Malograjski dvor);
– LC 160831 Šutna-Glavni trg (SKB – Japljeva);
– LC 160871 Frančiškanski trg ( SKB – cerkev);
– spustitev dvižnih stebričkov na Šutni in Kolodvorski cesti;
– semaforji v križišču OBVOZNICA-Cankarjeva in OBVOZNICA-Maistrova se prestavijo na utripanje
– del parkirišča pri parku Evropa  od 30.11.2017 od 07:00  do 1.12. 2017 do 21:00;
– parkirišča na Glavnem trgu (TIC-Japljeva) od 30.11.2017 od 07:00 do 1.12. 2017 do 21:00;
ŠOTOR NA PARKIRIŠČU ZA KAVARNO VERONIKA:
 – LC 160831 Šutna-Glavni trg (Japljeva-Šutna) v času od 5.12.2017 do 26.12.2017 med 16:30 in 22.00;
 – parkirišče za kavarno Veronika od 5.12.2017 od 7:00 do 26.12.2017 do 20:00
NOVOLETNI BAZAR :  Dne 12. 12. 2017 od 12:00 do 20:00
 – LC 160831 Šutna-Glavni trg ( SKB – Šutna);
– LC 160871 Frančiškanski trg (SKB – cerkev);
– spustitev dvižnih stebričkov na Šutni in Kolodvorski cesti;
– del parkirišča pri parku Evropa  od 11.12.2017 od 7:00  do 12. 12. 2017 do 20:00;
– Parkirišča na Glavnem trgu (TIC – Japljeva) od 11.12.2017 od 7:00 do 12.12.2017 do 20:00;
KONCERTI:  Od 28. in 29.12.2017 med 18:00 in 24:00
 – LC 160831 Šutna-Glavni trg (SKB-Japljeve);
– LC 160871 Frančiškanski trg (SKB-Samostanska);
– spustitev dvižnih stebričkov na Šutni in Kolodvorski cesti;
– del parkirišča pri parku Evropa od 26.12.2017 od 20:00 do 3.01.2017 do 7:00;
– parkirišča na Glavnem trgu (TIC – Japljeva) od 26.12.2017 od 20:00 do 3.01.2017 do 7:00.
KONCERTI IN PRAZNOVANJE NOVEGA LETA:
Od 30.12.2017 od 18:00 do 24:00 in 31.12.2017 od 18:00 do 1.1.2018 do 3:00
– LC 160540 Maistrova-Glavni trg-Medvedova-Fužine (sodišča –Malograjski dvor);
– LC 160831 Šutna-Glavni trg (SKB- Japljeva);
– LC 160871 Frančiškanski trg (SKB – cerkev)
– spustitev dvižnih stebričkov na Šutni in Kolodvorski cesti;
– semaforji v križišču OBVOZNICA-Cankarjeva in OBVOZNICA-Maistrova se prestavijo na utripanje
TRI PARKIRNA MESTA NA GLAVNEM TRGU (pri TICu):
Od 1.12.2017 od 7:00 do 3.1.2018 do 20:00

Organizator prireditev je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik.
Občankam in občanom ter voznikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času zapor.     

 

DELNA ZAPORA JP 660204  Šipkova ulica (pri h.š. Šipkova 14)

Obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih del na plinovodnem omrežju, delna  zapora JP 660204  Šipkova ulica,  pri stanovanjski hiši Šipkova 14,   2 dni v času od 9.11.2017 do 30.11.2017.
Dela bo izvajal RAZVOJNI GPI, d.o.o., Blatnica 1, 1236 TRZIN.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

DELNA ZAPORA LZ 160511 Podgorje-zbirna cesta (v križišču z JP 660131 Podgorje-Žurbi)

Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje elektrokabelske kanalizacije delna  zapora LZ 160511 Podgorje-zbirna cesta (v križišču z JP 660131 Podgorje-Žurbi) 2 dni v času od 8.11.2017 do 18.11.2017.
Dela bo izvajal TELEG-M d. o. o., Cesta v Pleče 36, 1000 LJUBLJANA.
Občankam in občanom ter voznikom se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Občina Kamnik gospodinjstvom podarja sol za posipanje

Glede na trenutne in prihajajoče zimske razmere ter v skrbi za varnost občank in občanov, se je Občina Kamnik odločila, da vsakemu gospodinjstvu občine BREZPLAČNO podari 10 kilogramsko vrečo SOLI ZA POSIPANJE. Vrečo soli lahko prevzamete na sedežu Komunalnega podjetja Kamnik, d.d. na Cankarjevi cesti 11 (pred vhodom v skladišče), velja pa za eno gospodinjstvo in ne za posameznega člana gospodinjstva.
Pri prevzemu vreče je potrebno pokazati osebni dokument, iz katerega bo razvidno, da ste občanka ali občan občine Kamnik.
Sol za posipanje lahko prevzamete do konca zime od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro ter v soboto med 9. in 11. uro.

Občina Kamnik gospodinjstvom podarja sol za posipanje
Tekst in fotografija: www.kamnik.si

 

SMREKA JE VELIK ZALOGAJ
Danes smo postavili smreko na Glavnem trgu v Kamniku. Smreka je stara 25 let in težka 2600 kg.
Gospe Brigiti iz R bara se zahvaljujemo za toplo okrepčilo.
Vsem občankam in občanom pa želimo lep in doživet uvod v praznične dni.

Obvestilo o dezinfekciji, na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., obvešča uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Kamniška Bistrica, (Bistričica, Brezje nad Kamnikom, Godič, Kregarjevo, Kršič, Okroglo, Podjelše, Stranje, Stahovica, Vodice nad Kamnikom, Zagorica nad Kamnikom, Zakal in Županje njive) da bo od 24.11.2017 dalje vzpostavljena preventivna dezinfekcija vode. Ukrep je začasen in se bo izvajal do preklica- predvidoma 10 dni.

Uporabnikom pitne vode na tem območju, se zahvaljujemo za razumevanje.

Kamnik, 23.11.2017

Obvestilo o zapori vode na vodovodnem sistemu Kamnik – del Nožiške ulice v Šmarci

Datum zapore: 23.11.2017

Čas trajanja: 8.30 do 12.00 ure

Komunalno podjetje Kamnik, d. d., obvešča uporabnike pitne vode na območju dela Nožiške ulice v Šmarci da bo  dne, 23.11.2017 zaradi sanacije hidranta, občasno motena oskrba z vodo med 8.30 in 12.00 uro. Uporabnikom pitne vode na tem območju, se opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

Kamnik, 23.11.2017

Prva letošnja zimska akcija

Danes, 13.11.2017 smo ob 6:00 uri pričeli s pluženjem in posipanjem občinskih cest v Občini Kamnik.
Najvišja snežna odeja je prekrila Poljano in Ravne, kjer je bila debelina snega 10 cm.
Na lokacijah, ležečih nad 700 m,  so bile količine snega višje, zato se je tam izvajalo pluženje in posipanje cest, na nižje ležečih lokacijah pa samo posipanje.

  
  

 

 

Dežurne službe

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948