Novice

14. 3. 2020 | V OBČINI KAMNIK NADALJUJEMO S PREVENTIVNIMI AKTIVNOSTMI

Zaradi preventivnih ukrepov smo kot pogodbeno podjetje Občinskega štaba CZ po navodilu štaba danes zgodaj zjutraj, s pričetkom ob 4.30 uri, opravili dezinfekcijo avtobusnih in železniških postajališč na relaciji Mekinje-Vrhpolje-Kamnik-Šmarca. V nadaljevanju sledi še...

13. 3. 2020 | DEKONTAMINACIJA OŠ FRANA ALBREHTA IN NJENIH PODRUŽNIC

Danes tekom dopoldneva poteka dekontaminacija, po številu otrok, največje kamniške šole, OŠ Frana Albrehta in vseh njenih podružnic v Mekinjah, Nevljah, Tunjicah in na Vranji Peči. Dopoldne je dekontaminacija potekala na matični šoli, kjer se - z ustrezno zaščitno...

28. 1. 2020 | OBRATOVANJE TRŽNICE DNE 7. 2. 2020

Obveščamo vas, da bo tržnica, namesto na praznično soboto 8. 2. 2020, obratovala v petek 7. 2. 2020, v že znanem zimskem delovnem času, med 8. in 14. uro. Prestavitev obratovanja je bila izvedena na podlagi izkazanega interesa, ki smo ga preverili pri stalnih...

TUDI KOPKO MISLI ZELENO: V KOMUNALNEM PODJETJU KAMNIK UVAJAMO E- RAČUN

Obveščamo vas, da z mesecem februarjem za svoje uporabnike uvajamo nov okolju prijazen način plačevanja storitev z uporabo e-računa. Z oddajo ustrezne vloge boste račun, namesto v papirni obliki, prejeli preko elektronske pošte. Poslovanje bo s tem hitrejše in...

OBRATOVANJE KAMNIŠKE TRŽNICE OB PRAZNIČNIH SOBOTAH

Obveščamo vas, da bo tržnica na praznični soboti, dne 8. 2. 2020 in 2. 5. 2020, zaprta. Obratovalni čas tržnice v prvem polletju leta 2020, z izjemo omenjenih praznikov, ostaja nespremenjen.

IZOBEŠANJE REKLAMNIH ČEZCESTNIH TRANSPARENTOV V NOVEM LETU

V Komunalnem podjetju Kamnik skrbimo za storitev oglaševanja na čezcestnih transparentih in reklamnih izveskih na drogovih svetilk javne razsvetljave. V letu 2020 bomo na omenjenem področju iskali dobrodelno priložnost. Izobešanje bo vsem naročnikom, ne...

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524