Male komunalne čistilne naprave in greznice

Naročite čiščenje greznic.

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen (MEDO) storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2013 je bil v aprilu 2014 uveden nov način obračunavanja prevzema in čiščenja blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Uredba izvajalcem nalaga, da obračunajo storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, čiščenja prevzetih vsebin na komunalni čistilni napravi ter praznjenja in čiščenja komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic mesečno glede na količino porabljene pitne vode.

Prevzem vsebine iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je storitev Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o., čiščenje vsebine pa storitev Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Tak način obračunavanja prevzema vsebine iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je obvezen za vse izvajalce gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v državi.

Praznjenja izvajamo na podlagi načrta praznjenj po predhodnem pisnem obvestilu vsakega uporabnika posebej ali po naročilu. V kolikor uporabniku načrtovani datum ne ustreza, lahko zahteva nov termin praznjenja.

Uporabniki, ki odpadno vodo ali blato ustrezno obdelajo in uporabijo kot gnojilo v lastnem kmetijskem gospodarstvu, to pomeni, da komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva mešajo skupaj z gnojevko iz kmetijskega gospodarstva ter mešanico skladiščijo najmanj 6 mesecev pred uporabo v kmetijstvu, lahko zahtevajo oprostitev plačila za storitve povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

=

Naročilo praznjenja greznic

V kolikor potrebujete storitev pregleda s kamero ali čiščenje kanalizacijskega priključka ter praznjenja greznice ali blata iz MKČN pogosteje, kot je to predvideno v našem načrtu, nas pokličite v času uradnih ur ali nam preprosto pošljite naročilo preko naše spletne strani. Odgovor vam bomo poslali v najkrajšem možnem času.

Kontakti:

 

Telefon: 01/839 17 31

E-pošta: info@kpk-kamnik.si

Dežurna številka: 041 326 256

 

NAROČITE ČIŠČENJE GREZNICE

13 + 6 =