Dežurne službe

24 ur na dan
 

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

 

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

 

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

 

ODPADNE VODE
041 326 256

 

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

 

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524