Cenik

Oglejte si aktualne cene vseh storitev.

Na spodnji povezavi so lahko ogledate cene vseh storitev v aktualnem letu:

Cenik storitev (2021)

Cenik storitev čiščenja na CČN Domžale

Cenik obračuna okoljske dajatve

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik
t1: +386 1 83 91 731
t2: +386 1 83 91 264
e-pošta: info@kpk-kamnik.si

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
031 625 524

JAVNI VODOVODNI SISTEM
041 616 087

JAVNA RAZSVETLJAVA
031 407 047

ODPADNE VODE
041 326 256

POGREBNA SLUŽBA
041 634 948

ZIMSKA SLUŽBA
031 625 524