Obveščamo vas, da bo zaradi rekonstrukcije kabelskega omrežja pred objektom na Prešernovi ulici 13 Kamnik, dne 18. 5. 2022, predvidoma 1 dan, veljala popolna zapora nekategorizirane javne poti na parcelni št. 1418, k. o. 1911 Kamnik tako, kot prikazuje skica.
V času popolne zapore nekategorizirane javne poti ne bo oviran dostop do nobenega stanovanjskega objekta.
Izvajalec gradbenih del bo podjetje Pirnat d.o.o., Malo Trebeljevo 33, 1000 LJUBLJANA.
Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času del.

SKICA