Obveščamo vas, da bo – zaradi sanacije ceste – 20 dni v času od 26. 11. 2021 do 15. 12. 2021, veljala popolna zapora javne poti JP 661504 Motnik – Zgornji Motnik v dolžini 200 m. V času popolne zapore ni možnega obvoza, zato bo izvajalec del stanovalcem, ki bodo imeli oviran dostop zaradi popolne zapore do objektov, omogočil dostop do stanovanjskih objektov.
Dela bo izvajalo podjetje FS Group, d. o. o., Sv. Trojica 87, 1233 Dob. Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času del.