Obveščamo vas, da bodo v času od 6. 5. 2021 do 15. 6. 2021, zaradi sanacije lokalnih cest, veljale delne in občasne popolne zapore naslednjih cest:
– LC 161011 Soteska-Poreber (pri h.š. Hrib 12),
– LC 039721 Cerkljanska Dobrava-Vrhovlje-Tunjiška Mlaka ( pri h.š. Tunjice 32) in
– LC 160041 Tunjiška Mlaka-Zadnji Vrh-Tunjice (pred h.š. Tunjice 37).
Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.. Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času del.