Obveščamo vas, da bo na odseku državne ceste R1-225/1359 Duplica – Kamnik, v križišču s Šolsko ulico v smeri proti Športni dvorani Kamnik, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvajala (rekonstrukcijo) dotrajane voziščne konstrukcije in v ta namenom bo veljala popolna zapora mostu: Domžalska cesta – Ljubljanska cesta (v križišču s Šolsko ulico v smeri proti Športni dvorani Kamnik-zaprtje mostu). Dela se bodo izvajala pet dni, predvidoma v času od 24. do 30. oktobra 2021, in sicer med 7. in 17. uro. V času popolne zapore bo potekal obvoz za dvosmerni promet po Šolski cesti, Ljubljanski cesti, Povezovalni cesti, obvoznici do Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik in obratno.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje v času trajanj del.