Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije vodovoda veljala popolna zapora javne poti JP 660127 Podgorje-Cvirn, in sicer 14 dni v terminu od 17. 5. 2021 do 15. 6. 2021. Obvoz bo urejen po lokalni cesti Podgorje-Kamnik, javni poti in lokalni cesti Podgorje-skozi vas. Izvajalec del bo pri Avtopralnici CI&CA v času popolne zapore rezerviral dve parkirni mesti za stanovalce, ki bodo imeli oviran dostop do stanovanjskih objektov ter jim dnevno po končanih delih omogočil dostop do stanovanjskih objektov. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Kamnik d.o.o..

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času del.

SKICA