Obveščamo vas, da bo tržnica na praznični soboti, dne 8. 2. 2020 in 2. 5. 2020, zaprta. Obratovalni čas tržnice v prvem polletju leta 2020, z izjemo omenjenih praznikov, ostaja nespremenjen.