V Komunalnem podjetju Kamnik skrbimo za storitev oglaševanja na čezcestnih transparentih in reklamnih izveskih na drogovih svetilk javne razsvetljave. V letu 2020 bomo na omenjenem področju iskali dobrodelno priložnost. Izobešanje bo vsem naročnikom, ne glede vrsto oz. namen oglaševanja, od 1. 1. 2020 zaračunano v skladu z veljavnim cenikom, sredstva iz tega naslova bodo namenjena različnim, pomoči potrebnim, posameznikom, družinam, organizacijam ali ustanovam v občini Kamnik. Na voljo so še vedno naslednje lokacije: POD SKALCO, OBVOZNICA PRI ŠCRM, DUPLICA PRI NLB, NA BAKOVNIKU PRI POŠTI, LJUBLJANSKA CESTA PRI MERCATORJU ali ŠOLSKA ULICA PRI ŠPORTNI HALI.

* PGD na območju občine Kamnik so oproščena plačila izobešenja transparenta in takse. Plačila takse so oproščena tudi vsa preostala društva, ki delujejo v javnem interesu.