Je sovpadanje okrogle obletnice in preživljanje trenutnih razmer zgolj naključje? Gre za sporočilo ‘spremenite način življenja’? Ostali smo doma in zgodile so se spremembe, ne da bi jih načrtovali. Kako naprej?
Zemlja nas potrebuje, tudi naš KOPKO svetuje:

  • VARČUJMO Z VODO IN ENERGIJO (tuširajmo se in vestno zapirajmo vodo, ugašajmo luči in naprave, ko jih ne potrebujemo, težimo k zmanjšanju svetlobnega onesnaženja)
  • PAZLJIVO Z ODPADKI (ločujmo, pobirajmo in ustrezno odlagajmo odpadke, pazimo na našo komunalno infrastrukturo )
  • RECIKLIRAJMO (papir, plastiko, tekstil, odpadna olja idr.) in tudi s tem zmanjšujmo emisije toplogrednih plinov
  • POSKUSIMO SAMOOSKRBO S HRANO
  • POT POD NOGE (pojdimo peš, s kolesom; odrecimo se avtomobilu, ko ta ni nujno potreben)
  • KUPUJMO LOKALNO HRANO (s čim manj embalaže)
  • UPORABLJAMO NARAVNO (čistila, kozmetiko idr.)
  • PREDVSEM PA: MISLIMO ZELENO, DELAJMO MODRO!

Zemlja, naš planet, VSE NAJBOLJŠE!