Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje obveščamo, da bo danes 10.1.2020 do 13.00 ure, zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno vodo na območjih ‘Pod Skalo’ in Vrhpolje.