Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje obveščamo, da bo dne 14.1.2020 do 16.00 ure, zaradi okvare na  javnem vodovodnem omrežju, motena oskrba s pitno vodo na območju ‘Pod Skalo’, Vrhpolje.