V prizadevanju preprečevanja okužbe s koronavirusom smo v Komunalnem podjetju Kamnik sprejeli nekatere ukrepe in izvedli določene aktivnosti. Kljub izrednim razmeram v podjetju izvajamo vse nujne storitve gospodarskih javnih služb. Uradnih ur in osebnih obiskov na sedežu podjetja do preklica ni. Za vsa vprašanja se uporabniki obrnite na našo telefonsko številko 01 8391 731 ali elektronski naslov info@kpk-kamnik.si, za nujne zadeve pa pokličite na številke naših dežurnih služb. Informacijo o stanju števca lahko oddate preko naše spletne strani, na kateri boste obveščeni tudi o morebitnih zaporah vode ter drugih intervencijah.

OSKRBA S PITNO VODO

Oskrba s pitno vodo poteka varno in nemoteno. Kljub izrednim razmeram se izvajajo strogi preventivni higienski ukrepi za zmanjševanje tveganj  za zdravje uporabnikov. Zaradi priporočilnih ukrepov NIJZ, z namenom zaščite občanov in zaposlenih, vse uporabnike oskrbe s pitno vodo obveščamo, da se zaradi preventivnih ukrepov preprečevanja okužbe s koronavirusom na območju občine Kamnik do nadaljnjega ukinjajo vsa ne nujna dela na terenu. Do preklica se prav tako ne menjajo vodomerni števci. Izvajajo se le najnujnejša interventna dela (okvare), od katerih je odvisna oskrba s pitno vodo. V tem primeru smo dosegljivi na dežurni številki vodovoda: 041 616 087.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Nadzor nad črpališči se izvaja nemoteno. Do nadaljnjega se ukinja redno oz. sistematično praznjenje greznic. Vsa že napovedana praznjenja so preklicana, uporabniki pa boste, po preklicu izrednih razmer, prejeli obvestila o novih terminih. Praznjenje greznic se bo izvajalo le v interventnih primerih. V tem primeru smo dosegljivi na naši dežurni številki odpadnih voda: 041 326 256.

VZDRŽEVANJE CEST 

Trenutno potekajo le nujna vzdrževalna dela, kot je krpanje udarnih jam, postavljanje podrtih prometnih znakov, odstranjevanje ovir (kamenje, veje idr.) s cestišč. V stalni pripravljenosti so ekipe zimske službe, v primeru potreb po posipanju ali pluženju cest.

TRŽNICA

Kamniška tržnica do nadaljnjega ne obratuje. Za ohranitev poslovanja je kupcem do nadaljnjega, s strani nekaterih ponudnikov, omogočena dostava na dom ali pa osebni prevzem izdelkov. Seznam ponudnikov.

POGREBNA DEJAVNOST

Vse, ki bodo potrebovali pogrebne storitve, zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, naprošamo k upoštevanju nujnih ukrepov in spoštovanje sledečega protokola. Prosimo vas, da z namenom zaščite zdravja vseh ljudi, upoštevate vse spodaj navedene ukrepe, ki veljajo do preklica. Verjamemo, da bomo z upoštevanjem navedenega uspešno poskrbeli za omejitev širjenja virusa. 

Izvajanje 24-urne službe je zagotovljeno. Svojce pokojnikov oz. naročnike pogreba prosimo, da se za ureditev pogrebne slovesnosti v naših poslovnih prostorih predhodno najavijo. Točen termin prihoda naj sporočijo na našo dežurno številko: 041 625 524. Prosimo, da se glede ureditve pogreba pokojne osebe na sedežu podjetja zglasi največ ena zdrava oseba. Ob sprejemu se upošteva priporočena varnostna razdalja vsaj 1,5 m. Pred vstopom v pisarno je obvezna uporaba razkužila za roke. Rokovanja ne izvajamo. Predstavnik naše dežurne službe bo ob sprejemu strank iz preventivnih razlogov nosil ustrezno zaščitno opremo (maska, rokavice).

Pogrebni protokol je glede na dano situacijo skrčen. Prevzem pokojnika in izvedba pogreba bosta potekala v skladu s priporočili NIJZ. Obveščamo vas, da začasna prepoved zbiranja večjega števila ljudi velja tudi za pogrebne svečanosti. V skladu s sprejetim Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi z dne 20. 3. 2020 na pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo le izvajalci pogrebne dejavnosti in ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. Posebni ukrepi veljajo v primeru obiska poslovilnih vežic, kjer je potrebno upoštevati posamično vstopanje. Poslovilne vežice so odprte le v času poslavljanja od pokojnika. Toaletni prostori so namenjeni zgolj žalujočim v času pogreba, sicer so zaklenjeni. Zaradi morebitnega prenosa virusa do nadaljnjega ne bo mogoče kropljenje pokojnika. Izrekanje sožalja poteka brez rokovanja. Naše službe bodo skrbele za dezinfekcijo poslovilnih vežic pred in po končanem pogrebu, dezinfekcijo tamkajšnje urbane opreme in mest na pokopališčih, kjer se zadržuje večje število obiskovalcev pokopališč.

Pogrebna slovensnost se izvaja v omejenem obsegu. Kljub razmeram še vedno zagotavljamo primerno pieteto slovesnosti.  V primeru civilnega pogreba, ki  poteka v ožjem družinskem krogu, se tekom celotnega ceremonialnega programa upošteva priporočena razdalja 1,5 m. Starejšim in onemoglim se udeležba na pogrebni slovestnosti odsvetuje. Pokopališko električno vozilo, ki je sicer na voljo onemoglim žalujočim, do nadaljnjega ne obratuje. V primeru cerkvenega pogreba se ta izvede skladno z izrednimi navodili Katoliške cerkve za preprečevanje širjenja COVID-19. Pogrebi se opravijo brez pogrebne svete maše in samo ob prisotnosti najožjih sorodnikov. V primeru  pogreba pokojnika, ki pripada drugi verski skupnosti, se ta izvede skladno z navodili in ukrepi posameznih skupnosti, ki veljajo na področju omejevanja koronavirusa.

Do nadaljnjega odvsetujemo izvajanje poslovitve pred upepelitvijo ter slovo od pokojnikov na domu. V skladu z odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v RS ter priporočili NIJZ vse obiskovalce pokopališč Žale, Nevlje, Mekinje in Podgorje obveščamo, da je zadrževanje na območju le teh dovoljeno le v skladu z vladnim odlokom. Pogrebna služba v danih okoliščinah posluje le v nujnem obsegu, zato občane naprošamo, da vse nenujne zadeve glede pokopališča in grobov preložijo na kasnejši čas. Za informacije smo sicer dosegljivi na naši telefonski številki 01 / 83 91 731 oz. na elektronskem naslovu info@kpk-kamnik.si.

Upoštevajoč 3. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin se udeležba na pogrebu šteje kot dostop do storitev za nujne primere! V skladu z navedenim je udeležba na pogrebu dovoljena, vendar le ožjim družinskim članom in članom skupnega gospodinjstva. Pri tem je treba upoštevati tudi določbe 6. člena Odloka – v zaprtem javnem kraju (v tem primeru poslovilna vežica) je potrebno nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega ter nosnega predela in ohranjati priporočeno varnostno razdaljo vsaj 1,5 m.

17. 5. 2020 | S PREKLICEM EPIDEMIJE SPROŠČENI NEKATERI UKREPI PRI IZVAJANJU POGREBNIH STORITEV

Vlada RS je na dopisni seji dne 15. 5. 2020 izdala odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi, s katerim od ponedeljka 18. 5. 2020 dopušča zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih, vendar le, če je mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ. Navedeno velja tudi za izvajanje pogrebnih storitev, pri katerih je do današnjega dne veljalo, da so te potekale le ob prisotnosti izvajalcev pogrebne dejavnosti in v krogu ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva. Kljub navedenemu torej še vedno velja upoštevanje določenih zaščitnih ukrepov pri izvajanju pogrebnih slovesnosti, kot je upoštevanje priporočene razdalje 1,5 m, posamično vstopanje v poslovilno vežico in opustitev rokovanja ob izrekanju sožalja. Še vedno velja, da se starejšim in onemoglim odsvetuje udeležbo na pogrebni slovesnosti. Pri prevzemu pokojnika in naročilu pogreba tudi v bodoče upoštevamo izvajanje osnovnih zaščitnih ukrepov preprečevanja širjenja okužbe.