Obveščamo vas, da v ponedeljek 8. 6. 2020 pričenjamo z redno menjavo vodomerov, ki je bila v času epidemije prekinjena. Uporabnike ob tem pozivamo, da našim pooblaščenim osebam omogočijo in zagotovijo ustrezen dostop, da bodo lahko opravile menjavo vodomerov s pretečenim rokom veljavnosti. Vodomer mora biti vedno dostopen upravljalcu – bodisi iz naslova menjave, vzdrževanja, rednega pregleda, bodisi iz naslova popisa stanja porabe vode. Stroški menjave vodomera se krijejo iz omrežnine, višina te pa je odvisna od dimenzije vodomera.